Opptil 700 må gå i Cisco

Toppsjef John Chambers kaller tiltaket en «begrenset restrukturering».

Opptil 700 må gå i Cisco

Toppsjef John Chambers kaller tiltaket en «begrenset restrukturering».

I februar fortalte Cisco-sjef John Chambers at han og Cisco ser mørkt på 2009, og han varslet en nedbemanning på 1500 til 2000 innen utgangen av regnskapsåret, det vil si innen slutten av juli.

Ifølge Chambers er det ikke «masseoppsigelse» så lenge man holder seg under ti prosent av den samlede staben. I februar hadde Cisco i overkant av 67 300 ansatte.

I første omgang var noen hundre – det nøyaktige tallet er ikke kjent – som mistet jobben. Tallet på ansatte skal nå være nede i 66 560.

I går ble det kjent at Cisco har permittert mellom 600 og 700 ansatte.

– Vi gjør alt vi kan for å minimalisering virkningen på ansatte som berøres av denne begrensede restruktureringen, heter det i en erklæring som ble delt ut til pressen.

Cisco har opplevd redusert omsetning de to siste kvartalene, som ble avsluttet i henholdsvis januar og april. Chambers sa i mai at han mente det verste var over. Cisco skal kunngjøre regnskapet sitt for fjerde kvartal og for hele regnskapsåret 5. august.

    Les også:

Til toppen