Opptil ti offiserer må svi for korrupsjonsrot

De fleste offiserer går fri for korrupsjons-anklagene, men noen møter en usikker framtid.

De fleste offiserer går fri for korrupsjons-anklagene, men noen møter en usikker framtid.

Undersøkelser foretatt av Dalseid-utvalget viser en utstrakt bruk av kundepleie overfor Forsvarsansatte og innleide konsulenter. Granskingsutvalget antar at forsvarspersonell kan ha mottatt fordeler som gaver og reiser fra tilknyttede leverandører i strid med gaveforbudet i tjenestemannsloven § 20 og Forsvarets eget anskaffelsesreglement.

Dalseid-utvalget som ble avsluttet i fjor sommer, rakk bare å se på avtalen rundt produktleveranser i perioden fra 1. oktober til 31. mars 2004. Da skiftet Siemens regnskapssystem og Dalseide-utvalget satte derfor stopp her.

Dalseide-utvalget 2 har sett på fordelsoverføringer mellom forsvaret og næringslivet.

Granskningsrapporten på flere hundre sider til en prislapp på tre millioner kroner peker direkte på en rekke firmaer og navngitte personer i tillegg til dem som kom fram under Dalseide1. Den nye granskningsrapporten avdekker blant annet hvor mye det har vært av fordelsoverføringer til navngitte selskaper.

Rapporten inneholder mer enn 300 navn på offiserer og embedsmenn som har hatt befatning med næringslivsaktører.

Rapporten har kartlagt forbruk ned til den minste rekesmørbrød, og Forsvarsdepartementet har holdt kortene tett til brystet både av hensyn til etterforskningen og personvern.

Men i løpet av de siste tre ukene har et stort antall offiserer fått brev i posten om at de er frikjent. Derimot står det dårligere stilt med en håndfull andre offiserer.

Ifølge Dagens Næringsliv skal det nå være mellom fem til ti offiserer i Forsvarsdepartementet som vil bli ytterligere gransket for smøring.

En rekke konkrete tiltak har blitt iverksatt på bakgrunn av rapporten, både mot enkeltpersoner og selskaper som er berørt av oppfølgingsarbeidet.

Til toppen