Opptrekkbar PC

Det sør-afrikanske selskapet BayGen Power Group har utviklet en opptrekkbar strømforsyning for PC-er.

Det sør-afrikanske selskapet BayGen Power Group har utviklet en opptrekkbar strømforsyning for PC-er.

Opptrekksmekanismen, som først ble utviklet for å gi strøm til en radio, gjør det for første gang mulig å bruke en PC uten å være avhengig av strømnett eller batterier. Dette gjør det mulig å ta med seg PC til steder som ligger langt unna elektrisitetsforsyning. Dette vil være av stor betydning i utviklingsland.

-Konsekvensene av dette kan rundt omkring i verden bli enorme, sier Chris Steynes ved BayGen til CNN Interactive. Han mener at mekanismen spesielt kan gjøre nytte for seg ved små skoler i utkantstrøk som mangler elektrisitet.

BayGen planlegger å begynne forhandlinger med Apple Computer om et samarbeid om datamaskiner som er selvforsynte med strøm.

Til toppen