Opptur for SIMM

Etter at prisen på minne har steget med rundt femti prosent siden begynnelsen av september, kommer sterke indikasjoner på at de høyere prisene vil vare. Septembers book-to-bill ratio, som gir en indikasjon på etterspørselen etter chips, kom inn på 0,99 som er høyeste verdi i 1996. Dermed ser det ut til at minnebransjen kan gå lysere tider i møte.

Etter at prisen på minne har steget med rundt femti prosent siden begynnelsen av september, kommer sterke indikasjoner på at de høyere prisene vil vare. Septembers book-to-bill ratio, som gir en indikasjon på etterspørselen etter chips, kom inn på 0,99 som er høyeste verdi i 1996. Dermed ser det ut til at minnebransjen kan gå lysere tider i møte.

Igår kom gode nyheter for alle som lever av å selge minne. Septembers book-to-bill ratio kom kom inn på 0,99 som er høyeste verdi i 1996. Verdien er en oppgang på nesten 24 prosent siden bunnoteringen på 0,80 i mars i år. Book-to-bill ratio er en månedlig indikator som måler dollarverdien på effektuerte ordre av DRAM chips mot dollarverdien på nye ordre i det nordamerikanske markedet. En book-to-bill ratio på 0,99 indikerer at for hver $100 i chips effektuert mottar produsentene $99 i nye ordre. Den er således en god pekepinn på balansen mellom tilbud og etterspørsel av DRAM.

Book-to-bill ratio blir gitt ut av The Semiconductor Industry Association og omfatter det nordamerikanske chip-markedet. Indikatoren begynte å falle fra toppunktet på 1,23 i juli 95 til 1,12 i desember 95. Så kom det store fallet til 0,92 i januar 96. Nedgangen i indikatoren sammenfalt rimelig bra med det dramatiske fallet vi opplevde i prisene på minne sent i 1995 og frem til september 1996. Nå ser vi at den økende prisene på minne i september blir understøttet av en stigende indikator. Dette sier meg at prisstigningen på minne er mer enn et blaff, og at vi har passert bunnpunktet i priser på minne for en stund. Dog, det er fremdeles langt igjen til de høye prisene vi så tidlig i 1995, noe også indikatoren på 0,99 viser.

De som taper på høyere priser er selvfølgelig forbrukerne. Også endel PC-produsenter misliker høye priser på minne fordi de da blir nødt til å øke prisene på sine PCer.

Book-to-bill ratio

jan 95 1,10
feb 95 1,11
mar 95 1,14
apr 95 1,17
mai 95 1,20
jun 95 1,18
jul 95 1,23
aug 95 1,18
sep 95 0,97
okt 95 1,18
nov 95 1,14
des 95 1,12
jan 96 0,92
feb 96 0,89
mar 96 0,80
apr 96 0,81
mai 96 0,84
jun 96 0,88
jul 96 0,85
aug 96 0,93
sep 96 0,99
Til toppen