Opptur for Software Innovation

Per Kveim fikk Software Innovation opp til 6,1 millioner i pluss i fjerde kvartal.

Per Kveim fikk Software Innovation opp til 6,1 millioner i pluss i fjerde kvartal.

Software Innovation omsatte for 117,3 millioner kroner i 4. kvartal 2003, mot 124,2 millioner kroner i 4. kvartal 2002. Selskapets driftsresultat (EBIT) endte på 6,1 millioner kroner i 4. kvartal 2003, sammenlignet med -5,1 millioner kroner i 4. kvartal 2002.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 10,0 millioner kroner for 4. kvartal 2003, mot 1,5 millioner kroner i 4. kvartal 2002.

Andre høydepunkter er at kvartalets lisenssalg var på 14,8 millioner kroner mot 13,0 millioner i fjerde kvartal 2002, og at det er positiv drift i Danmark. Konsulent- og tjenestesalget utgjorde til sammen 84,0 millioner kroner i 2003, mot 94,0 millioner kroner i 2002. Service og vedlikeholdsinntektene utgjorde 18,5 millioner kroner, sammenlignet med 17,2 millioner kroner i 2002.

Blant viktige kontrakter i fjerde kvartal 2003:

  • Arbejdsdirektoratet (Danmark) - Oppgradering til growBusiness Solutions /Public 360° (6,0 millioner norske kroner)
  • Det Danske Forsvar (Danmark) - Utvidet bruk av DocuLive (3 millioner norske kroner), inntektsføres 1. kvartal 2004.
  • Olje- og energidepartementet (Norge) - growBusiness Solutions /Public 360° (3 millioner kroner)
  • Oslo Kommune (Norge) - Utvidet bruk av DocuLive, sentralisering av drift (3 millioner kroner)
  • ABB offshore technology (Norge) - Utvidelse av avtale ProArc (3,7 millioner kroner)

For 2003 endte omsetningen på 440,1 millioner kroner, sammenlignet med 512,3 millioner kroner i 2002. EBITDA endte på 6,3 millioner kroner, sammenlignet med 22,7 millioner kroner i 2002. EBIT endte på -9,9 millioner kroner, mot 2,0 millioner i 2002.

Til toppen