Opptur for Software Innovation

Børs-ferskingen Software Innovation leverte onsdag hyggelige tall etter årets tredje kvartal. Selskapet ønsker foreløpig ikke å offentliggjøre detaljer i regnskapet fra de ulike programvare-områdene.

Software Innovation ble notert ved Oslo Børs 18. september i år. Aksjen er foreløpig ikke spesielt likvid.

Selskapet har fem ulike forretningsområder, og sysselsetter totalt 250 personer. I tredje kvartal omsatte selskapet for 43,2 millioner kroner. Dette er en vekst på 44 prosent sammenliknet med tilsvarende virksomhet i tredje kvartal 1997.

Resultatet før skatt ble 3,7 millioner kroner mot 114.000 kroner i samme periode i '97.

Software Innovation ønsker ikke å gi informasjon om utviklingen i de ulike delen av selskapets virksomhet. Begrunnelsen for informasjonsvegringen er at styret ennå ikke har bestemt seg for hvordan selskapet skal struktureres. Derfor er det heller ikke ønskelig starte rapportering fra virksomheten som man senere må endre.

TABELL: Resultat tredje kvartal 1998 for Software Innovation. Alle tall i millioner kroner.

Q3 98 Q3 97
Omsetning 43,2 30
Driftsresultat 2,7 (0,7)
Resultat f. skatt 3,7 0,1
Til toppen