Opptur for SuperOffice

Une Amundsens selskap SuperOffice kan vise til en bedring i såvel salg som resultat per tredje kvartal i år sammenliknet med de ni første månedene i fjor.

Une Amundsens selskap SuperOffice kan vise til en bedring i såvel salg som resultat per tredje kvartal i år sammenliknet med de ni første månedene i fjor.

SuperOffice ASA omsatte for 159,4 millioner kroner fram til og med tredje kvartal, mot 158,2 millioner kroner i de tre første kvartalene i 2000. Selskapet gjorde opp perioden med et resultat før skatt på én million mot et underskudd på 7,27 millioner året før.

Selskapet skriver i sin resultatmelding til Oslo Børs at tredje kvartal var preget av svak utvikling i feriemånedene juli og august, men at utviklingen ble snudd i september - en måned som for mange andre IT-selskaper var svært tung.

For tredje kvartal isolert oppnådde selskapet en omsetning på 46,6 millioner kroner, en liten nedgang mot fjorårets salg på 48,2 millioner. Une Amundsen fortsetter imidlertid å bedre resultatutviklingen i selskapet. Tredje kvartal ga et overskudd på 1,7 millioner kroner, mot et negativt resultat på 7,8 millioner kroner i tredje kvartal 2000.

Amundsen nevner tre faktorer med betydning for gruppens omsetning:

  • Selskapet i Storbritannia er endret fra å være et heleiet datterselskap til å være en ren distributør. Omsetningen etter tredje kvartal 2001 er redusert fra 8,3 millioner kroner til 1,1 millioner, men resultatet fra distribusjonen i Storbritannia viser et overskudd på 1,1 millioner kroner sammenlignet med et tap på 2,4 millioner kroner i samme periode i fjor.
  • I tredje kvartal i fjor fakturerte Caesar-organisasjonen den siste delen - omlag tre millioner svenske kroner - av salget av kildekoden til Intentia. Dette var en engangsavtale.
  • Antall ansatte er redusert med 55 sammenliknet med samme periode i fjor.

I tillegg oppnådde det tyske datterselskapet i tredje kvartal sitt beste resultat noensinne - en vekst SuperOffice forventer vil fortsette.

Etter tredje kvartal 2001 er 63 prosent av SuperOffices totalomsetning generert utenfor Norge, skriver selskapet i børsmeldingen.

TABELL 1: Geografisk fordeling av omsetningen (akkumulert 2001):
LAND OMSETNING (NOK)
Norge 59.192.737
Sverige 53.047.748
BeNeLux 18.948.294
Tyskland 13.459.170
Danmark 12.379.184
Andre markeder 2.361.722
Totalt 159.388.854


TABELL 2: Delårsresultat (norske kroner), SuperOffice, Q3 2001:
Poster Tredje kvartal 2001 Tredje kvartal 2000
Driftsinntekter 46.568.504 48.208.388
Driftskostnader 44.071.131 53.902.755
Resultat før skatt 1.737.669 -7.800.388
Skattekostnad 490.094 -2.154.370
Periodens resultat 1.247.575 -5.646.018


TABELL 3: Akkumulert resultat per tredje kvartal 2001 i SuperOffice:
Poster YTD 2001 YTD 2000
Driftsinntekter 159.388.854 158.225.109
Driftskostnader 154.167.759 161.585.820
Resultat før goodwillavskr. 5.221.095 -3.360.710
Goodwillavskrivninger 3.107.308 5.869.966
Driftsresultat 2.113.787 -9.230.676
Resultat før skatt 1.045.568 -7.272.811
Skattekostnad 220.197 -2.006.648
Periodens resultat 825.371 -5.166.163
Egenkapital 92.240.382 218.382.289
Langsiktig gjeld 242.001 1.798.633
Kortsiktig gjeld 60.064.429 55.802.350
Sum gjeld og egenkapital 152.546.813 275.983.272
Til toppen