Opsjonene er blitt verdiløse - bør jeg reforhandle lønnen min?

Pål (29) er systemkonsulent med fastlønn på 360.000 og opsjoner som ikke lenger har noen verdi. Han spør om han bør forhandle lønnen sin på nytt.

Pål (29) er systemkonsulent med fastlønn på 360.000 og opsjoner som ikke lenger har noen verdi. Han spør om han bør forhandle lønnen sin på nytt.

Pål spør: Jeg har en fast-lønn på 360.000 og opsjoner som ikke lenger har noen verdi. Burde jeg forhandle lønnen min?

Anne svarer: Jeg tror kanskje jeg ville forsøkt å finne ut hva andre som gjør tilsvarende jobb hos dere tjener. Generelt vil jeg si at i bedrifter hvor det ikke eksisterer kollektive avtaler kan du be arbeidsgiveren opplyse om hva som er det generelle lønnsnivået blant de ansatte. Hvis det er kollektive avtaler skal det opplyses om dette, og en eventuell fagforening hos dere vil også gi deg informasjon om disse. Hvis du ut fra dette finner ut at du ligger utenfor normen, er dette en god grunn i seg selv til å be om å få lønnen forhandlet.

Likeledes vil grunner til å be om å få reforhandlet lønn være; mye overtid, ekstraordinære resultater, økt ansvar/bredere arbeidsfelt, (for eksempel ansvar for å lære opp nye medarbeidere), kompetanseheving utover det som er vanlig o.l. Hvis tildelingen av dine nå verdiløse opsjoner er tenkt som en del av den totale lønnspakken - og det er det sikkert - kan dette gi gi grunnlag for å se på den totale lønnsordningen påny.

Til toppen