Opsjoner for millioner hos Telenor-topper

Opsjoner for millioner hos Telenor-topper

Rundt 100 ledere i Telenor har opsjoner med en potensiell gevinst på 250 millioner kroner.

Oslo (NTB): Åtte av topplederne i Telenor kan tjene 89,5 millioner kroner i det delvis statseide selskapets eventyrlige opsjonsfest.

Og de er ikke alene. Rundt 100 ledere i Telenor vil i år, og i årene som kommer, delta i et opsjonsprogram som samlet kan gi dem 250 millioner kroner i gevinster – pluss årlig lønn, skriver VG.

I år har Telenor-toppene allerede realisert opsjonsgevinster på til sammen 80,9 millioner kroner, ifølge beregninger VG har gjort basert på opplysninger fra Telenor og Telenors børsmeldinger.

På dagens aksjekurs har Telenor-toppene urealiserte opsjonsgevinster på 169,1 millioner kroner. Sjefene må vente noen år før de kan realisere hele gevinsten, men en betydelig del kan realiseres nå eller om kort tid.

Mest faller det på konsernsjef Jon Fredrik Baksaas og de øvrige sju medlemmene i den mannsdominerte konsernledelsen i Telenor. De har i år realiserte opsjonsgevinster på samlet 32,1 millioner kroner og har urealiserte gevinster på 57,4 millioner.

Telenor har tildelt opsjoner til lederne sine siden 2002.

    Les også:

Til toppen