Opsjoner verdt 40 millioner til norske Icon-ansatte

Icon Medialab starter et opsjonsprogram for samtlige av sine 850 ansatte. Alexander Arnesen pluss 80 kvinner og menn i Norge sitter på opsjoner verdt omlag 40 millioner kroner.

Icon Medialab starter et opsjonsprogram for samtlige av sine 850 ansatte. Alexander Arnesen pluss 80 kvinner og menn i Norge sitter på opsjoner verdt omlag 40 millioner kroner.

Icon Medialab besluttet på generalforsamlingen i forrige uke å startet opp et nytt opsjonsprogram for alle ansatte i det svenske selskapet, inklusive sine avdelingskontorer i totalt 12 land.

I Norge er det rundt 80 ansatte i Icon, og disse vil til sammen sitte på opsjoner i selskapet til en verdi på rundt 40 millioner svenske kroner.

Regnestykket blir som følger; med en aksjekurs i dag på rundt 700 kroner per aksje er Icon Medialab (dagens kurs, red.anm) verdt mellom fire og fem milliarder svenske kroner, ifølge opplysninger fra administrerende direktør Alexander Arnesen. Rundt ti prosent av selskapet blir lagt ut i forbindelse med opsjonsprogrammet - det tilsvarer omlag 400 millioner svenske kroner. Den norske delen av Icon utgjør cirka ti prosent av det totale selskapet, så verdien på denne delen blir da rundt 40 millioner kroner.

Han vil ikke gå inn på hvordan opsjonsprogrammet vil gi seg til uttrykk ved differensiering eller liknende mellom ansatte.

- Dette er opsjonsordning som omfatter alle ansatte, men det er klart at det vil være forskjellige nivåer i opsjonsprogrammet, sier Arnesen. Han legger vekt på at kursene er "til dels svært svingende".

- Jeg er den første til å si at denne type aksjer har en ekstrem volatilitet, kursen går oppover nå og er på rundt 700 kroner, men jeg og mange med meg har et mer langsiktig perspektiv på dette med opsjoner. Det nytter ikke å være kortsiktig, mener han.

Det er flere årsaker til at opsjonsprogrammet blir startet. Men både det å lokke til seg nye ansatte samtidig som man klarer å holde på de man har, oppgir Arnesen som viktige hensyn.

- Det er helt avgjørende å sørge for at de ansatte får en del av de verdiene de er med på å skape. Dette har noe med en ny generasjon å gjøre også. Det er ikke mange i Icon Norge som er livstidsansatte. Hvis ikke vi kan lokke med opsjoner, er det ikke sikkert at vi kan holde på dem, tror han.

- Vi vil også kunne tilby denne opsjonsavtalen til nøkkelansatte som starter hos oss, så dette er både et viktig verktøy når det gjelder å sette pris på de ansatte vi har og knytte til oss nye mennesker.

- Gjør dere dette for å stoppe flukten av ansatte i Oslo?

- Nei, i den "flukten", om du vil kalle det det, som vi hadde i forbindelse med fusjonen med Thunder House, forsvant tre av de ansatte før vi gikk sammen. Det var en tøff prosess, men nå er vi absolutt godt i gang. Fusjonsprosessen er ikke ferdig, men vi har klart å skape et miljø. Et opsjonsprogram som omfatter alle ansatte er med på å binde sammen de ansatte, men programmet er ikke spesielt rettet mot Oslo, understreker Arnesen.

I Icon International har ikke Investor Relations Karin Johansson noen oversikt over hvor mange av de ansatte som i dag eier aksjer.

- Det har jeg ikke tall på, noen kan jo for eksempel ha handlet aksjer på børsen, og da vet vi jo ikke noen eksakte tall. Jeg tror i alle fall at av alle ansatte i Sverige er det en stor del som sitter med aksjer, sier Johansson til digi.no.

Alle ansatte i konsernet vil med opsjonsprogrammet få kjøpe aksjer til markedspris, og de kan bruke opsjonen med en tredjedel per år. Det betyr at de ansatte kan kjøpe aksjer i år, neste år og året etter til samme pris. Hvis verdien på selskapet stiger, kan altså de ansatte tjene gode penger. Det er individuelt hvor mange aksjer hver ansatt får opsjon på å kjøpe, forteller Johansson.

Tegningskursen de ansatte kjøper for, er den gjennomsnittlige sluttkursen de ti dagene før emisjonsbeslutningen, som var den 12. november. For de som ansettes i år 2000, vil tegningskursen bli den gjennomsnittlige sluttkursen for samtlige børsdager i november i 2000.

Tilbudet om opsjoner skal gå ut til samtlige 850 ansatte i Icon Medialab over hele verden.

Til toppen