Opsjonseierne i Cell usikre på fusjon

Over 90 prosent av aksjonærene i Cell har sagt ja til å selge til Mandator, men bare 27 prosent av opsjonseierne har gjort det samme. Nå utsetter Mandator tegningsfristen for opsjonseierne.

Cell Network og Mandator offentliggjorde 8. februar i år at selskapene ønsker å slå seg sammen. Dette skulle gjøres ved at Cell Networks aksjonærer byttet sine aksjer inn i Mandator- aksjer.

Les:


Bente Sollid lukter på ny fusjon
Skandinaver skaper global nettkonsulent-gigant

Fristen for aksjonærene til å godta en slik byttehandel gikk ut den 22. april i år. Da hadde 90 prosent av aksjeeierne sagt ja. Av de som eide opsjoner hadde bare 27 prosent sagt ja.

De fleste opsjonseierne i Cell Network er ansatte.

I en pressemelding skriver Mandator at de nå vil tvangsinnløse de aksjonærene som ikke har akseptert tilbudet om fusjon. Men opsjonseierne skal få enda lengre frist på seg til å godta fusjonen, nemlig til den 23 mai i år. Dette er en måned lengre enn ventet.
Opsjonseierne i Cell må altså innløse opsjonene sine til aksjer i Mandator innen 23. mai. Hvis ikke, skriver Mandator, vil opsjonene opphøre og blir dermed verdiløse.

Til toppen