Opticom fra lagring til kompresjon

Opticom ASA, som er mest kjent for sin forskningsvirksomhet på optisk organiske lagringsmedier, skiller ut et nytt selskap som skal drive med datakompresjon og Internett-applikasjoner. - Dette er produkter vi har jobbet lenge med, sier forskningsdirektør Hans Gude Gudesen til digi.no.

Fra å forske på nye løsninger for datalagring, overrasket Opticom i dag når de skilte ut et nytt selskap som skal drive med datakompresjon og Internett-løsninger. Det nye selskapet skal ledes av Espen Brodin, som tidligere har jobbet som IT-direktør i Kreditkassen og seksjonsdirektør i Bankenes Betalingssentral. Det nye selskapet, som har fått navnet Fast Internet Transfer har per i dag åtte ansatte.

Det mest påfallende med det nye selskapet er at nettopp datakompresjon ikke ser ut til å bli et særlig stort problem dersom Opticom holder sine løfter. Selskapet har tidligere uttalt at de vil være i stand til å levre lagringsprodukter på størrelse med et smartkort, som skal kunne lagre flere terabyte (1 terabyte = 1.000.000 megabytes).

- Uansett hvor stor lagringskapasitet man får, vil det alltid være plass for å lagre informasjonen mer effektivt. Dessuten er det et tema å komprimere informasjon som skal sendes over Internett, der båndbredde er en flaskehals, sier Gudesen og forklarer at teknologien i det nye selskapet har utviklet seg i Opticom lenge.

- Dette er en teknologi vi har arbeidet med i flere tiår. Når den nå er klar for kommersialisering fant vi det riktig å skille ut virksomheten i et eget selskap, sier Gudesen. Han forklarer at Fast Internet Transfer også er en mulighet for å synliggjøre verdiene for aksjonærene.

- Virksomheten til FIT ligger jo litt utenfor kjernevirksomheten. til Opticom, er dette et selskap du kunne tenke deg å selge ut?

- Det er ikke til å legge skjul på at det du nevner er en fin måte å frigjøre verdier for våre aksjonærer. Om vi har tenkt til å selge får du spørre Brodin om, sier Gudesen. ( Digi.no har uten resultat forsøkt å kontakte Brodin)

Det nye selskapet som nå skilles ut av Opticom er et rent kommersielt foretak, og planen er at selskapet skal i løpet av kort tid tjene penger.

- Vi regner med å får de første inntektene i løpet av neste år, og første år i pluss vil bli 1999, sier Jon Lervik i FIT. Lervik, som var tidligere ansatt i Opticom. Han forklarer at FIT vil levere programvare som skal selges som komplette løsninger, og ikke bare som frittstående algoritmer

- En anvendelse av teknologien kan være å levere en plug-in til nettlesere som håndterer våre komprimeringsformel sier Lervik.

Til toppen