Opticom-konkurrent ruller ut kretser

En mulig amerikansk konkurrent av Opticom er ferdig med sin første testbrikke.

Norske Opticom ASA har kommet langt i arbeidet med plastbaserte transistorer, men selskapet er ikke alene. Med jevne mellomrom dukker det opp selskaper som arbeider med teknologier som skal løse de noen av de samme utfordringene. Silicon Valley-selskapet Rolltronicser et av dem. Selskapet fokuserer på å lage fleksible brikker og skjermer. Opticom arbeider med polymér-baserte (plast) kretser, men dette mener Rolltronics ikke duger. Det vil aldri gå fort nok, proklamerer selskapet. Amerikanerne hevder at det har klart å lage fleksible silisium-baserte kretser som nærmeste kan trykkes.


Rolltronics-sjef Michael Sauvante forteller til månedsbladet Technology Review, utgitt av Massachusetts Institute of Technology, at Bell Labs arbeider med en helt plastbasert brikke-teknikk som høres ut som en Opticom-konkurrent.

- Bell Labs vil aldri oppnå farten silisium-brikker gir, hevder Sauvante.

Rolltronics bruker såkalt amorphous (ikke-krystallisert) silisium til å skape kretsbaner. Selskapet arbeider ikke med å stable kretser i lag slik Opticom gjør.

Rolltronics fortalte før helgen at selskapets produksjonspartner, Iowa Thin Film, nå har produsert selskapets første krets. Iowa Thin Film har gjort dette med en rullbasert produksjonsteknikk der plastgrunnlaget blir rullet gjennom en prosess og påført de forskjellige silisium-lagene.

Det amerikanske selskapet mener at deres produksjonsprosess er svært mye billigere enn dagens wafer-baserte (runde skiver) teknikker. Rolltronics mener at deres teknikk kan lage alle type databrikker, inkludert minnekretser, skjermer og identifikasjonsbrikker.

Det amerikanske selskapet sier nå at man er ferdig med forskningsfasen. I løpet av to år vil det være produkter med selskapets teknikk i salg, påstår Sauvante.

Men Rolltronics-teknikken har en stor ulempe. Foreløpig er de minste kretsbanene så brede som 10 mikrometer, noe som er rene motorveier i forhold til vanlige silisium-kretser. Men dette er nok for svært mange typer brikker, påstår Sauvante, selv om det ikke er mulig å bruke til kompakte minnekretser og Intel-prosessorer.

Til toppen