Opticom legges i halv-dvale

Opticom har ikke funnet noen ny partner og har permitterer nå store deler av staben i Thin Film i Sverige.

Opticom har ikke funnet noen ny partner og har permitterer nå store deler av staben i Thin Film i Sverige.

Fredag ettermiddag lekker det ut oppsiktvekkende informasjon om det norske teknologi-eventyret Opticom. Selskapet, startet av nordmannen Gude Gudesen og de engelske investorene Thomas Fussel og Robert Keith, kan være i ferd med å legge ned hele den operative delen av selskapet.

Det er Thin Film Electronics, Opticoms operative forsknings- og utviklings-selskap som trolig vil legges helt eller nesten helt ned. Men informasjonen om nøyaktig hva som skal skje spriker.

digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet skriver at Thin Film i dag har 62 ansatte og at ikke alle har fått permitteringsvarsel. 45 ansatte i Sverige og 7 av 11 ansatte i USA er permittert mens det forhandles med fagforeningene.

Andre kilder påstår at alle de ansatte i Sverige er permittert.

Uansett har markedet allerede priset inn kuttene. Trekker man fra verdien av alle Fast Search & Transfer-aksjene Opticom eier, er selskapet nesten verdiløst med dagens børskurs.

Årsaken er at Opticoms avtale med Intel om salg av selskapets plastbaserte brikketeknologi har strandet på grunn av utviklingsproblemer hos Opticom. Selskapet har ikke funnet noen ny partner og girer derfor kraftig ned.

Opticom vil, dersom kuttene gjennomføres, fremstå mer som et holdingselskap med eierskap til en bunke patenter. Dermed kan det i praksis langt på vei ha vært satt punktum for Opticom-eventyret.

Oslo Børs har innført børspause for Opticom fordi selskapet ikke har varslet markedet om de pågående nedskjæringene.

Til toppen