Opticom-partner i spissen for ny minneteknologi

Kostnadene blir stadig høyere for den enkelte høyteknologiprodusent som ønsker å henge med på utviklingskarusellen. Nå har kostnadspresset ført til at seks av verdens største halvlederprodusenter går sammen om å utvikle morgendagens teknologi for PC-minne.

Kostnadene blir stadig høyere for den enkelte høyteknologiprodusent som ønsker å henge med på utviklingskarusellen. Nå har kostnadspresset ført til at seks av verdens største halvlederprodusenter går sammen om å utvikle morgendagens teknologi for PC-minne.

Flaggskipet i joint venturet er Opticom-partneren Intel Corporation som har fått med seg amerikanske Micron Technology, japanske NEC, sør-koreanske Samsung og Hyundai Electronics, samt Siemens-avleggeren Infineon Technologies fra Tyskland på laget.

Med unntak av Intel, som hovedsakelig utvikler og produserer mikroprosessorer, besørger medlemmene i gruppen nærmere 70 prosent av verdensmarkedet for DRAM-brikker (dynamic random access memory) - et marked som i fjor passerte 21 milliarder dollar i omsetning, ifølge analysebyrået Dataquest. Intel alene kontrollerer omlag 80 prosent av markedet for mikroprosessorer i verdens PC-er.

Årsaken til etableringen av den oppsiktsvekkende samarbeidskonstellasjonen er åpenbar: Det vil ifølge de fem partnerne bli atskillig mer kostnadseffektivt å utvikle ny teknologi sammen enn om hver aktør må gjøre jobben alene.

Intels deltakelse i prosjektet må ses i lys av at stadig flere kunder - også den jevne hjemmemaskinbruker - etterspør kraftige multimedia-PC-er som krever høyere og høyere prosessorkapasitet - et problem som kanskje billigst kan løses ved DRAM-bistand. Forsåvidt kommer Intels deltakelse i "DRAM-klubben" noe overraskende ettersom selskapet har danset tett med Rambus den siste tiden, men dette forholdet fikk seg en aldri så liten knekk da Intel måtte stoppe tusenvis av PC-er etter at en feil i 820-brikkesettet (Camino) ble oppdaget.

Ifølge en felles melding (i pdf-format) fra "sekserbanden" tas det sikte på å ha et kommersielt tilgjengelig produkt basert på den nye plattformen "for avansert, høyytelses DRAM-teknologi" innen 2003. Hvert av de seks selskapene forplikter seg til å etablere egne design-grupper til prosjektet. Over seg får gruppene en kontrollerende teknologikomité. De er ikke kjent hvor store ressurser som er satt av til DRAM-prosjektet.

Til toppen