Opticom taper som ventet penger

Til tross for en sensasjonell aksjeutvikling, tapte Opticom som ventet også penger i fjor.

Til tross for en sensasjonell aksjeutvikling, tapte Opticom som ventet også penger i fjor.

Opticom kan se tilbake på et hvitglødende år med en kursutvikling som trolig mangler sidestykke i norsk historie. Men selskapet har enda ikke fått sine plastbaserte minnekretser i salg, noe som gjør at et overskudd lar seg vente på seg.

De eneste inntektene i selskapet kommer fra et samarbeid med spillselskapet Eidos, noe som bidro med 23,5 millioner kroner. Men det monner lite og underskuddet endte på 122 millioner kroner. Av dette utgjør forskningskostnadene bare 35,4 millioner kroner.

I tillegg kommer blant annet en engangs skatteutbetaling i forbindelse med opsjonsprogrammet på 26,1 millioner kroner, avskrivninger og finanskostnader på 44,5 millioner kroner.

Til toppen