Opticom-topper håver inn

Thomas Fussel og de andre Opticom-toppene høster fete lønner - tross i problemer og minimalt salg.

Thomas Fussel og de andre Opticom-toppene høster fete lønner - tross i problemer og minimalt salg.

Styremedlemmene Robert Keith, Thomas Fussell og Hans Gude Gudesen i Opticom fikk utbetalt totalt rundt 22 millioner kroner i lønn, pensjonstilskudd og bonus i Opticom og Thin Film Electronics (TFE) i fjor, ifølge TDN Finans.

Det fremgår av styrets beretning for årsrapporten 2003, ifølge TDN Finans. Videre mottok andre ledende ansatte i Opticom 6,7 millioner kroner i lønn og pensjonstilskudd.

Administrerende direktør og styremedlem Robert Keith, styreformann Thomas Fussell og styremedlem Hans Gude Gudesen, som også er forskningsdirektør og styremedlem i TFE, mottok hver rundt 7,5 millioner kroner.

Partnerskapet til Intel beskrives som "anstrengt" siden datterselskapet Thin Film Electronics ikke har hatt særlig suksess. Det skrives imidlertid at selskapet har tro på at TFE vil løse sine finansielle og tekniske problemer i løpet av 2004.

Opticom skriver videre at TFEs budsjett for 2004 inneholder det nåværende antall ansatte og løpende kostnadsnivå, og at det ikke er planlagt eller nødvendig med noen større investeringer inneværende år, ifølge TDN Finans.

Til toppen