Opticom uten inntekter

Med Intel-prosjektet i stampe hadde Opticom ingen inntekter å vise til i første kvartal 2003.

Med Intel-prosjektet i stampe hadde Opticom ingen inntekter å vise til i første kvartal 2003.

Opticom hadde ikke inntekter i første kvartal, i motsetning til i 2002. Inntekten i 2002 kom fra Intel for prosjektleveranser. Inntektene regnskapsføres først ved leveranse til Intel.

- Ingen leveranser ble ferdigstilt i kvartalet, og bare mindre leveranser i april, melder selskapet overfor Oslo børs.

Driftskostnadene beløp seg til 23,2 millioner kroner i kvartalet, ned fra 34,5 millioner i foregående kvartal, og litt lavere enn førstekvartal 2002.

Opticom-ledelsen velger nå å si opp folk i datterselskapet Thin Film Electronics (TFE), skriver digi.nos søsterpublikasjon iMarkedet.

- Ettersom den inneværende fasen av Intel-prosjektet blir ferdig og TFEs egen aktivitet innen polymerminne legges om og utvides, vil driftskostnadene vil bli redusert i løpet av andre halvdel av 2003. 15 personer er sagt opp. Kontantstrømmen er budsjettert redusert med 22 prosent på årsbasis fra 2002 til 2003, heter det videre i meldingen.

Ved utgangen av kvartalet var bemanningen 76, ned fra 78 ved årsskiftet.

Opticoms kontantbeholdningen ble redusert med 30,3 millioner kroner i kvartalet. Selskapet har nå igjen 165,8 millioner kroner av sin kontantbeholdning.

Les også iMarkedets dekning av Opticom-ledelsen og Hans Gude Gudesens presentasjon for investorer, analytiker og presse onsdag ettermiddag.

Til toppen