Optimal kommunikasjon for bærbare

3Com har lansert et nytt CardBus PC-kort som kombinerer Fast Ethernet og 56 kbps modem, og som skal være optimalisert for 32 biters Windows.

3Com har lansert et nytt CardBus PC-kort som kombinerer Fast Ethernet og 56 kbps modem, og som skal være optimalisert for 32 biters Windows.

CardBus er 32 biters varianten av den opprinnelige 16 biters PC-kort standarden (PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association). Etter hvert som stadig flere PC-leverandører tilbyr CardBus PC-kort-spor på sine maskiner, har 32 biters kortene fått stadig økt utbredelse. Det første kortet som kombinerte 10/100 Mbps Ethernet og 56 kbps modem ble lansert av Xircom i august i fjor.

CardBus-standarden har også andre forbedringer i forhold til 16 biters PC-kort. Den støtter bus mastering, det vil si at kortet kan nå maskinens minne direkte, uten å gå gjennom sentralenheten. Det betyr at data kan overføres mellom kortet og minnet mens sentralenheten gjør andre ting. Standarden tillater videre kort som opererer under ulik spenning. Energistyringsfunksjonen gjør det mulig å lage kort som kan gå i dvale når de ikke er i bruk. Maksimal dataoverføringshastighet er 132 megabytes per sekund over en 32 biter bred datasti i 33 MHz.

Det nye kortet til 3Com med 10/100 Mbps Ethernet og 56 kbps modem - kalt 3CCFEM656B-EU - nøyer seg med en spenning på 3 volt. Det leveres med flere programmer som forenkler installasjon og bruk. Blant disse er WorldPort som tilpasser modemet til telefonsystemet i det landet du skal bruke det i, og DynamicAccess Mobile som skal gi deg enkel tilgang til lokalnettet du har tenkt å kople deg til. 3Com hevder ellers at dette er det "første kombinerte PC-kortet på markedet som er utviklet for optimal bruk i PC-er med operativsystemene Windows 95/98 og Windows NT".

I forhold til kortet du kanskje bruker i dag, gir dette kortet maksimal oppnåelig hastighet på modem og nettverk, og lover minimalt med problemer når du beveger deg fra et nett til et annet eller et land til et annet. Det gir deg anledning til å kommunisere samtidig på lokalnett og per modem. Lav spenning betyr mindre varmeutvikling.

Kortet blir tilgjengelig i mai. Antatt pris eksklusiv mva: 3000 kroner.

Til toppen