Optimisme i IBM Norge etter milliontap

IBM Norge tapte over 100 millioner kroner i fjor. Toppsjef Morten Thorkildsen ser fram til noe helt annet i år.

IBM Norge offentliggjorde i dag sin årsrapport for 2005. Den viser 146 færre ansatte enn i 2004, 16,5 prosent nedgang i omsetning – fra 3,16 milliarder kroner til 2,64 milliarder – et driftsresultat på minus 151 millioner kroner – mot pluss 53 millioner kroner i 2004 – og en bunnlinje på minus 113 millioner kroner – mot pluss 227 millioner kroner i 2004.

– Vi er en helt annen bedrift nå enn vi var i 2004, sier administrerende direktør Morten Thorkildsen til digi.no. – På tampen av 2004 avhendet vi gamle NIT, det vil si driftsenheten for lokalforvaltning på Hamar, til EDB. Denne enheten sto for 15 prosent av omsetningen vår, men var ikke med i kjernevirksomheten.

To andre forhold preger regnskapet for 2005. Det ene er avhendingen av PC-divisjonen, som ble til Lenovo Norge 1. august i fjor. Det andre er en europeisk restrukturering med nedbemanning.

– PC-salget sto for 15 prosent av årsomsetningen. Fjerner vi NIT og PC-er når vi sammenlikner 2005 med 2004, får en omsetningsøkning på 6 prosent.

Av de 146 færre ansatte ved utgangen av 2005 sammenliknet med utgangen av 2004 – etter avhendingen av NIT – skyldes 36 overdragelser, mens 115 var nedbemanning. IBM Norge hadde 1097 ansatte ved utgangen av 2005.

– Vi reduserte bemanningen uten en eneste oppsigelse, understreker Thorkildsen. – Vi fikk til romslige sluttpakker, og vi konstaterer at alle som gikk har kommet seg over i ny jobb. Til sammen kostet dette oss over 100 millioner kroner.

Andre store poster som bidro til fjorårets underskudd, var goodwillavskriving fra PWC, og nye investeringer i det norske markedet.

– Vi satser på flere store prosjekter i Norge, innen telekom med Telenor, og innen olje og gass. Dette er tunge prosjekter der vi har måttet fylle på med helt ny og global kompetanse. Innen olje og gass blir Norge hub for IBM i Europa. Dette er langsiktig, og det stimulerer organisasjonen veldig.

Thorkildsen mener resultatene av omleggingen begynte å vise seg fra annet halvår i fjor.

– Omsetningen av maskin- og programvare skjøt fart, og fortsetter å vokse. Fra 2004 til 2005 økte serveromsetningen med 24 prosent. Vi har merket fornyet tillit til stormaskiner. Innen Unix-servere gjør vi det svært godt. Ifølge IDC hadde vi i første kvartal 2005 en markedsandel på 75 prosent, og greide å øke den til 79 prosent i første kvartal i år.

IDCs oversikt viser at omsetningen av Unix-servere varierer enormt fra kvartal til kvartal, og at IBM er spesielt heldig med første kvartal. For hele 2005 under ett solgte IBM Norge Unix-servere for 44 millioner dollar, tilsvarende 57 prosent av markedet.

– I volummarkedet for servere går det også susende. For iSeries skal vi tilbake til vekst i Norge, og vi vil blant annet kjøre en kampanje for å få til det.

Thorkildsen nevner ellers vekst innen lagring, og innen butikkdatasystemer.

Blant de interessante ansettelsene IBM Norge gjorde i fjor, var tidligere moderniseringsminister Morten Andreas Meyer. Han ble sjef for den største divisjonen, Business Consulting Services (BCS).

– Meyer har mye på gang for sin konsulentavdeling. Også innen infrastrukturtjenester vildet skje mye, avslutter Thorkildsen, og lover at IBM vil markere seg som en ledende innovatør i Norge i tiden framover.

    Les også:

Til toppen