Optimisme i Idex etter Apple-kjøp

Apple investerer stort i teknologi for fingeravtrykk.

Optimisme i Idex etter Apple-kjøp
Idex-sjef Ralph Bernstein ser for seg at nærmest samtlige av de over en milliard smartmobilene som vil leveres i 2014 vil ha en fingeravtrykkssensor.

27. juli, altså midt i den norske ferietiden, meldte blant annet Wall Street Journal og Financial Times at Apple hadde fremmet et bud med tanke på å kjøpe Authentec, en leverandør av løsninger for fingeravtrykksbasert mobil sikkerhet.

Budet innebærer at Apple er villig til å betale 356 millioner dollar for Authentec.

Selskapet hadde i 2011 en omsetning på 70 millioner dollar og har hittil ikke tjent penger. Det besitter verdifull kunnskap og teknologi som antakelig raskt vil kunne overføres til Apple-produkter som mobiltelefonen iPhone og nettbrettet iPad. Authentec har hittil levert fingeravtrykksløsninger til andre smartmobilleverandører, blant dem Samsung, Motorola og Nokia.

356 millioner dollar svarer til 8 dollar per Authentec-aksje. Det er 58 prosent over aksjens verdi før budet ble kjent. Budet er godtatt av Authentecs styre. Aksjonærene skal stemme over budet innen 30. august. Authentec-aksjen spratt til over 8 dollar da budet ble kjent, og har holdt seg rundt 8,11 dollar siden. Det tolkes dithen at Authentec vil kunne spille på interesse fra Apple-konkurrenter for å drive fram et høyere bud.

Verken Apple eller Authentec har gjort noe som helst for å informere mediene om budet.

Det er ikke sendt ut pressemelding. Saken er utelukkende kjent gjennom dokumentene som partene plikter å overlevere til USAs finanstilsyn SEC. Det foreslåtte oppkjøpet er Apple største siden de snappet opp den israelske minneleverandøren Anobit for 500 millioner dollar i januar i år. (Dette kjøpet ble kjent i desember i fjor, se Apple kan kjøpe israelsk minnespesialist, og bekreftet rett over nyttår.)

Torsdag 16. august ble prospektet som aksjonærene skal ta stilling til, publisert på SECs nettstedet. Her gis ytterligere detaljer, blant annet om hva Apple har tenkt å bruke Authentecs teknologi ti.

Dette dokumentet bekrefter at Apple tar sikte på å legge inn fingeravtrykkssensorer i sine mobile enheter.

Sensoren skal ikke bare brukes til å låse opp telefonen og autentisere brukeren. Den skal også fungere i samspill med en mobil lommebok, med tanke på betalinger både direkte i butikk og over digitale tjenester. Sensoren skal videre ligge til grunn for ulike personlige tjenester, og integreres mot NFC.

Samme dag som aksjonærprospektet fra Authentec ble publisert, avholdt det norske utviklingsselskapet Idex sin halvårsrapport for første halvår 2012. Idex leverer SmartFinger, en fingeravtrykkssensor som er utviklet med tanke på mobile anvendelser: Den er svært liten, fleksibel og krever minimalt med strøm. Idex har vakt internasjonal oppsikt med sin teknologi. Selskapet har inngått utviklingsavtaler med en rekke løsningsleverandører, men ikke med verken Authentec eller Apple. Derimot har SIC utviklet et deksel for iPhone 4 som gir Idex-basert ID-kontroll, se Norsk finger bak iPhone.

I sin presentasjon la Idex-sjef Ralph Bernstein stor vekt på Apples foreslåtte kjøp av Authentec.

Bernstein mener kjøpet bekrefter at markedet for fingeravtrykkssensorer beregnet på mobile brukere nå vil «ta av». Han mener dette vil åpne nye muligheter blant Authentecs nåværende kundebase, og han tror at fingeravtrykk vil ble standard for autentisering ikke bare i mobile enheter, men også i andre systemer.

Følgelig er det grunnlag for stor optimisme for Idex.

– Idex er en av svært få aktører med en tidlig og unik kjerneteknologi, sier Bernstein.

Han mener Apples utspill vil føre til en grunnleggende endring innen sikre mobile betalingsløsninger, mobil nettbank, netthandel og tjenestetilgang. Han ser for seg at fingeravtrykk blir den foretrukne sikkerheten i mobile enheter allerede fra neste år.

– Vi ser for oss at Apples konkurrenter vil måtte forholde seg til leverandører som Idex.

Bernstein peker på at det globale smartmobilsalget økte med 47 prosent til 158 millioner enheter i andre kvartal (i forhold til andre kvartal 2011), og at Apples markedsandel bare var 16,4 prosent.

Idex-sjefen viser til en prognose fra Crédit Suisse som tilsier at det i 2014 vil leveres over en milliard smartmobiler. Av disse vil 230 millioner leveres av Apple, høyst sannsynlig alle med fingeravtrykksbasert sikkerhet.

– Hva vil skje med de øvrige 800 millioner enhetene? Vil andre leverandører innføre smartmobiler uten fingeravtrykksbasert sikkerhet?

Idex skulle følgelig ha et stort potensial. I resten av presentasjonen gjøres det rede for at man er i rute med opptrapping mot masseproduksjon, og at en ny og rimeligere brikke er klar til å slippes. De første ordrene er mottatt, og Idex har hatt inntekter i andre kvartal.

Samtidig understreker Bernstein at det fortsatt gjenstår å få på plass kvalifisert og kostnadseffektiv masseproduksjon av polymer-delen av sensoren.

Det pågår «strategiske samtaler» med fem selskaper, og Bernstein venter resultater i løpet av «få måneder».

Les mer om: