Optimistiske nett-prognoser

Antall Internett-brukere er forventet å øke kraftig de neste fem årene, viser prognoser foretatt av IDC og Dataquest.

Antall Internett-brukere er forventet å øke kraftig de neste fem årene, viser prognoser foretatt av IDC og Dataquest.

GartnerGroup-firmaet Dataquest spår 69 millioner Internett-brukere i Europa innen år 2002.

Ettersom flere bedrifter og husstander i Europa blir utstyrt med Internett-tilgang, vil det europeiske nettmarkedet øke fra 13,3 millioner datamaskiner tilkoblet Internett i 1997, til 69 millioner i 2002, ifølge en fersk undersøkelse fra Dataquest. Markedet forventes å øke med 60 prosent i 1998, med 21,2 millioner nettbrukere.

Hjemmebrukerne har hittil preget markedet, med mer enn 7 millioner datamaskiner tilkoblet Internett i fjor. Bedriftsmarkedet hadde til sammenlikning 6,2 millioner. Denne trenden kommer til å snu innen år 2000, når bedriftsmarkedet forventes å ha 22,8 millioner tilkoblede datamaskiner mens "hjemmemarkedet" er spådd å nå 21,8 millioner.

- Prisene på høyhastighets-aksess slik som leide linjer, kommer til å gå ned, og mellomstore bedrifter som i dag ikke har råd til leid linjeaksess, vil koble seg til, sier Petra Gartzen, analytiker for Dataquest.

I Europa hadde Tyskland flest Internett-brukere i fjor; 4,7 millioner. Storbritannia og Frankrike kom på andre- og tredjeplass med henholdsvis 2 og 1 millioner nettbrukere. Disse tre landene vil ifølge prognosene fortsette å stå for mer enn halvparten av Internett-brukerne i Europa til år 2002.

Ferske undersøkelser fra International Data Corporation (IDC) viser at det vil være omlag 100 millioner Internett-brukere over hele verden ved utgangen av 1998, og 320 millioner innen år 2002. Mens mange brukere i dag kun har tilgang til e-post via Internett, vil andelen som bruker verdensveven øke helt til "Internett blir synonymt med veven" sier rapportens forfatter Carol Glasheen i IDC.

InfoBeat skriver at dette også får betydning for elektronisk handel. Andelen brukere som kjøper varer og tjenester via Internett vil øke fra 26 prosent i desember i fjor, til 40 prosent samme måned i 2002. Antall brukere som handler via nettet vil de neste fem årene ekspandere fra 18 til drøye 128 millioner.

Til toppen