Optisk eksplosjon i '98

Analysebyrået Frost and Sullivan spår 42 prosent vekst for optiske lagringsstasjoner i 1998. Den voldsomme utviklingen i ytelse har likevel ført til at stadig flere produsenter har falt av lasset.

Analysebyrået Frost and Sullivan spår 42 prosent vekst for optiske lagringsstasjoner i 1998. Den voldsomme utviklingen i ytelse har likevel ført til at stadig flere produsenter har falt av lasset.

I 1997 vil det selges optiske lagringsstasjoner for 2,02 milliarder dollar, og i 1998 vil dette øke til 2,88 milliarder dollar skal man tro en rapport fra analysebyrået Frost and Sullivan. Ifølge rapporten vil den nye DVD teknologien som etterhvert overtar for CD spilleren sammen med den eksponentielt økende hastigheten på dagens Cd-spillere være drivkraften i utviklingen.

Til tross for den voldsomme veksten har det likevel vist seg at stadig flere produsenter har falt av lasset. Mange selskaper har lidd nederlag i krigen om stadig raskere CD-rom stasjoner etter at produktenes levetider etterhvert er blitt kraftig redusert.

I et litt lengre perspektiv er det ventet at veksten vil reduseres noe, og det forventes at den stabiliserer seg på i underkant av 10 prosent over tusenårsskiftet. Noe av det som er ventet å begrense veksten er utviklingen på Internett. Foreløpig har Internetts muligheter til å distribuere data hatt begrenset effekt, men dette vil gradvis endres når båndbredden øker. Bruk av Cd-biblioteker i internett-tjenere er også ventet å avta og magnetiske lagringsmedier er ventet å ta en stadig større del av dette markedet.

Dagens høy-ende magnetisk-optiske lagringsmedier er forventet å ha en kraftig vekst på kort sikt, men etter at les-og-skriv CD- og DVD-stasjoner etterhvert får større utbredelse, er det ventet at disse vil ta en stadig større del av markedet. I 1998 vil CD- og DVD-stasjoner utgjøre 83 prosent av det totale markedet.

Til toppen