Optisk prosessor gir Israel 20 års forsprang

Israelske Lenslet har utviklet en optisk digital signalprosessor som er 1000 ganger raskere enn konkurrentene.

Israelske Lenslet har utviklet en optisk digital signalprosessor som er 1000 ganger raskere enn konkurrentene.

Et ungt israelsk selskap, Lenslet, har framstilt og demonstrert verdens første optiske digitale signalprosessor (ODSP). EnLight256 ble vist på fagmessen Milcom i Boston i midten av oktober.

Hastigheten er oppgitt til 8 teraoperasjoner per sekund. Det er 1000 ganger raskere enn noen kjent digital signalprosessor i dag. Skulle man fulgt Moores lov for ytelsesutvikling, ville det tatt 20 år å oppnå denne ytelsesgevinsten.

Prosessoren er først og fremst utviklet med tanke på militære anvendelser og sikkerhet, men har også åpenbar nytteverdi innen sivilt samband og multimedia.

– Denne utviklingen vil revolusjonære krigføringens natur med en virkning tilsvarende den første stridsvognen eller det første kampflyet, heter det i en uttalelse fra pensjonert generalmajor Isaac Ben-Israel, tidligere sjef for direktoratet for forskning og utvikling i det israelske forsvarsdepartementet.

Lenslet lister en rekke apparater som vil få drastisk økt følsomhet og ytelse som følge av den nye signalprosessoren: sambandsutstyr, radar, signalovervåkning, videokompresjon, sikkerhetskontroll av bagasje, trusselanalyse med inndata fra mange sensorer samtidig og så videre. Utenom videokompresjon – ytelsen tilsier samtidig kompresjon av mange HDTV-kanaler samtidig – kan prosessoren brukes i basestasjoner for 3G mobil.

Grensesnittet til EnLight256 følger standarden for dagens signalprosessorer, slik at det byr på minimale utfordringer å integrere den i eksisterende konsepter. Utviklingen har tatt tre år. Den aktuelle alphautgaven av EnLight256 er forholdsvis stor, men man regner med å få neste utgave ned i vanlig PDA-størrelse.

Lenslet forsikrer at prisen vil være svært konkurransedyktig i forhold til ytelsen. I tillegg til avtaler med det israelske forsvarsdepartementet, forhandler selskapet med selskaper og myndigheter i USA, Europa og Japan.

Til toppen