Optiske lagringsaktører sikrer seg mot fiasko

Både Sony og Toshiba har gjennom datterselskaper sikret seg mot at deres DVD-etterfølger skal bli en fiasko.

Både Sony og Toshiba har gjennom datterselskaper sikret seg mot at deres DVD-etterfølger skal bli en fiasko.

Sony og Toshiba fronter begge hver sin konkurrerende teknologi for optisk lagring. Sony støtter Blu-ray Disc-formatet (BD) for fullt, mens Toshiba har satset fullt og helt på det konkurrende HD DVD-formatet. Dette betyr at selskapene har valgt ikke også å delta arbeidet med motpartens format. Mange andre selskaper er medlemmer av begge leire.

I januar ble det likevel kjent at Toshiba kan ha fått tilgang til Blu-ray Disc-teknologien via en omvei. Selskapet har sammen med Samsung opprettet selskapet TSST Corporation (Toshiba Samsung Storage Technology), som nettopp er i ferd med å utvikle en BD-spiller for Samsung. Denne skal komme på markedet i mai i år.

I går ble det kjent at Sony har inngå et samarbeid med NEC, som lenge har satset på HD DVD-formatet, vil opprette et felles selskap som skal produsere optiske lagringsenheter. Selskapet skal hete Sony NEC Optiarc Inc.. Det skal etableres den 3. april i år.

Begge disse joint venture-selskapene må sees på som sikkerhetsnett for henholdsvis Sony og Toshiba. Alt tyder på at ett av de to formatene etter hvert vil bli dominerende, uten at noen foreløpig er sikre på hvilket det vil bli. Derfor kan det når virke som om både Sony og Toshiba nå har sikret seg hvis "deres" respektive format skulle bli en fiasko. Begge to har en knapp aksjemajoritet til sine respektive joint venture-selskaper.

Til toppen