Optosof kjøper Mogul, fusjonerer syv nordiske internettforetak

Børsnoterte svenske Optosof AB vil kjøpe norske Mogul. Moguls leder Jørn Lyseggen blir i så fall konsernsjef. Optosof har intensjon om å kjøpe ytterligere fire nordiske selskap.

Børsnoterte svenske Optosof AB vil kjøpe norske Mogul. Moguls leder Jørn Lyseggen blir i så fall konsernsjef. Optosof har intensjon om å kjøpe ytterligere fire nordiske selskap.

Dermed kan det snart bli syv nordiske selskap som slår seg sammen til ett nordisk. Clockwork/Optosof er børsnotert på den svenske SBI-listen, og dermed kan aksjonærene i selskapene meget raskt skumme fløten av de mer enn gjennomsnittet internett-forrykte svenske investorene.

Optosof har fått aksept fra 68 prosent av aksjonærene om kjøp av Mogul AS. Kjøpene (av alle selskapene) skal finansieres ved utstedelse av 3,8 millioner nye aksjer som i gjennomsnitt har hatt en verdi rundt 550 millioner kroner den siste perioden. I tillegg betaler Optosof 10,3 millioner kontant. Man går ikke ut med hvor mye som betales for hvert enkelt selskap.

Optosof eier norske Clockwork Grape AS som går inn i konstellasjonen.

Optosof har dessuten tegnet intensjonsavtale med fire andre Internett-foretak i Norden. Dette er Numerica Taskon AS, Win.HLP AS, WebStation Oy og DataStrategi AB.

Jørn Lyseggen blir konsernsjef for Optosof. Nåværende leder, Lennart Fernheden, trer tilbake, angivelig for å dyrke familien.

Til toppen