Oracle 10g appserver klar for markedet

Nå kommer de store nyhetene i Oracles 10g-lansering i salg.

Nå kommer de store nyhetene i Oracles 10g-lansering i salg.

10g er Oracles nye serie programvareprodukter beregnet på samkjøring av et stort antall prosessorer. Produktene har vært omtalt lenge, og demonstrert på Oracle-arrangementer i USA og Europa. Serien bygger på teknologi som Oracle utviklet i produktet Real Application Clusters.

Oracle 10g Application Server er tilrettelagt etter 1.3 spesifikasjonen av Java 2 Enterprise Edition (J2EE). Den skal kunne ta standard Java-applikasjoner og kjøre dem på klynger uten at det er nødvendig med spesiell tilrettelegging. En innebygget arbeidsfordeler ("workload manager") sørger for å effektiv bruk av tilgjengelig prosessorkapasitet, i samsvar med operatørgitte regler. Applikasjonsserveren omfatter portal, beslutningsstøtte, PKI-basert identitetshåndtering og LDAP-katalog, i tillegg til støtte for webtjenesteprofilen Web Services Interoperability (WS-I) Basic Profile 1.1. En oppgradering til J2EE 1.4 skal komme i løpet av få måneder.

Et viktig mål med JDeveloper 10g, i likhet med alle nye Java-verktøy på høyt nivå, er å forenkle utviklingsprosessen. Det er Oracles første verktøy med selskapets "Application Development Framework" (ADF) der det integrerte utviklingsmiljøet skal kunne tilrettelegges for effektivt arbeid med spesifikke oppgaver.

10g-utgaven av databasen er ventet i januar. På et OracleWorld-arrangement i Tokyo neste uke vil den demonstreres på en klynge av 128 servere.

Applikasjonsserveren prises til 5000 dollar per prosessor, eller 100 dollar per oppgitt bruker i Java-utgaven. Standardutgaven med portal og beslutningsstøtte koster det dobbelte, mens bedriftsutgaven som også inkluderer trådløs funksjonalitet koster 20.000 dollar per prosessor eller 400 dollar per oppgitt bruker.

Til toppen