Oracle 10G skal avlive store servere

7. september lanserer Oracle-sjef Larry Ellison 10G, selskapets nye produktlinje som skal gjøre store servere til historie.

7. september lanserer Oracle-sjef Larry Ellison 10G, selskapets nye produktlinje som skal gjøre store servere til historie.

7-10. september går OracleWorld av stabelen i San Francisco. Det er til denne messen Oracle legger sine store lanseringer og i år er den større enn vanlig. Med 10G (som trolig står for grid) skal Oracle lansere både ny database, mellomvare og applikasjonsserver.

Markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge har fått munnkurv foran lanseringen, men en rekke lekkasjer til amerikanske medier den siste tiden røper de største hemmelighetene.

Oracle-brukere bør dog ikke starte planlegge innkjøp riktig ennå - det går ofte lang tid mellom "lansering" og "faktisk i salg" hos Oracle.

Oracles nye strategi bærer merkelappen "grid", en betegnelse på et nettverk av maskiner som deler på oppgaver. Mange detaljer er ikke klare, men hovedstrategien skal være å skape et system som lar bedrifter bruke store mengder billige, rackmonterte Intel-baserte servere til å løse oppgavene som i dag krever store og mindre kostandseffektive servere.

Underholdende nok slår dermed Oracle et kontra i vinden som har blåst i markedet i flere år. Trenden har gått mot serverkonsolidering av mange småservere til færre og større maskiner fordi dette er enklere å adminstrere.

Oracles mål er likevel det samme - lage systemer som er billigere å eie, men også billigere å kjøpe.

Brukt sammen, vil Oracles nye database og applikasjonsserver styre et stort antall maskiner og lagringsenheter som en stor, virtuell maskin. Dette kan i dag gjøres med klynger (clustere), men det krever mye manuell konfigurering - man må installere programvaren på hver maskin som skal delta og konfigurere hver applikasjon og maskin til hva som skal kjøres hvor.

Oracles system, basert på Linux, Unix og Windows, skal gjøres dette automatisk. Trenger man mer ytelse på en applikasjon, for eksempel nettbutikken, skal man kunne koble til nye, billige bladservere i grid-systemet som så automatisk tildeles nødvendig programvare og deretter arbeidsoppgaver. 10G-systemene skal også kunne flytte ressurser fortløpende etterhvert som arbeidsbelastningene forandrer seg på de forskjellige applikasjonene som kjøres på grid.

Lagringsenheter og maskiner forbindes med lynraske lagringsnettverk og kan derfor stå på forskjellige steder for å øke sikkerheten.

Den nærmeste konkurrenten til Oracle system er IBM som også har utviklet en kritisk teknologibit. For å kunne splitte opp store jobber over mange små maskiner, må hver av maskinene kunne se de andre maskinenes minne/cache. Hvis ikke må man organisere seg med store servere med nok minne tilknyttet en full kopi av databasen. Så kan man eventuelt sette opp flere slike servere som deler på arbeidet, men hver maskin må se hele databasen den skal bruke.

Oracle kaller sin klyngeteknologi Oracle Real Application Clusters (RAC) mens IBM kaller sitt opplegg Sysplex.

Et slikt system skiller seg fra en annen type grid/klynge-teknikk som har fått innpåass i forskningsmiljøer. Dette er systemer som deler opp store beregningsoppgaver og fordeler dem til et antall sammenkoplede maskiner.

Et avansert grid-system slik IBM og Oracle skal tilby, vil la bedrifter administrere og bygge nettverk mellom kontorer på en enklere og billigere måte. Også HP og Sun arbeider med grid-strategier.

Foreløpig vil grid-teknologier utviklet av enkeltaktører bare fungerer dersom all programvare kommer fra denne leverandøren, men bransjen samarbeider om standarder gjennom Global Grid Forum, der Cisco, HP, IBM, Microsoft, Qwest, SGI og Sun er det største bidragsyterne. Oracle kom til først i år.

Til toppen