Oracle: 30 prosent omsetningshopp

I første kvartal i selskapets avvikende regnskapsår, økte Oracle omsetningen med 30 prosent, og fortjenesten med 33 prosent.

Kvartalet fram til 31. august 1997 ga en omsetning på 1,37 milliarder dollar mot 1,05 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Netto-fortjeneste økte fra 113 millioner dollar til 150 millioner. Etter-skatt-belastninger i forbindelse med to oppkjøp reduserte fortjenesten til 40,5 millioner dollar.

Sektoren som økte mest var Oracle Services med 42 prosent. Den omfatter support, rådgivning og opplæring.

Salget av databaseverktøy økte med seks prosent, mens tilsvarende økning fra 1995 til 1996 var 44 prosent. Selskapets samlede programvareomsetning økte med 15 prosent til 531 millioner dollar.

Børsen reagerte negativt på den lave økningen for grunnproduktet, og aksjekursen falt med opptil åtte prosent.

Selskapets regnskapssjef Jeff Henley sa at salget av hovedproduktet Oracle 8 går som planlagt, og at det bare er sammenlikningen med fjorårets fenomenale omsetning som får siste kvartal til å virke magert.

Den økende dollarkursen får omsetningen til å virke svakere enn den faktisk er. Halvparten av Oracles omsetning kommer utenfra USA. I Europa økte selskapet med 33 prosent, men omregningen til dollar redusere dette til 20 prosent. Tilsvarende ble det i Asia: 43 prosent økning i lokal valuta, 32 prosent omregnet til dollar.

Til toppen