Oracle angriper ustrukturerte data

Oracle har lansert et selvstendig system for innholdsforvaltning, døpt Oracle File 10g.

Oracle har lansert et selvstendig system for innholdsforvaltning, døpt Oracle File 10g.

At Oracle forberedte et system for innholdsforvaltning – «content management» – rettet mot bedriftsmarkedet, ble kjent gjennom en lekkasje til amerikanske IT-magasiner i slutten av november. Produktet, kjent under kodenavnet Tsunami men offisielt døpt Oracle Files 10g, ble behørig lansert i går på selskapets store kundearrangement Open World i San Francisco.

    Les også:

Files 10g er gitt en tilhørighet i den oppgraderte samarbeidspakken Oracle Collaboration Suite 10g, men skal også selges separat. I likhet med de øvrige komponentene i denne suiten, forutsetter den 10g-databasen i bunn, samt 10g-utgaven av Oracles applikasjonstjener.

Files 10g beskrives som et produkt for vanlige medarbeidere, ikke bare spesialister på bestemte typer innhold. Målet er å gi bedriften som helhet og den enkelte brukeren et redskap for å spore og søke i alt som skapes og lagres av digitalt innhold i en bedrift, ikke bare dokumenter og e-post, men også lynmeldinger i tekst og tale. For bedriften skal Files 10g være et redskap for trygg oppbevaring av alt innhold, i samsvar med gjeldende lover og regler.

Systemet skal være lagt opp med tanke på å tilby funksjonalitet tilpasset gjeldende arbeidsmåter. Det skal kunne spore ulike versjoner av samme dokument, la opphavet til et dokument definere hvilke rettigheter andre skal ha til det – lese, fordele, rette og så videre – verne mot forfalskning av opphav, og styre dokumenter gjennom hendelsesdrevne arbeidsflytprosesser.

På Open Word-arrangementet demonstreres Files 10g som en del av Oracles øvrige styringsverktøy for bedrifter. Det starter med at ledelsen slår alarm på grunn av en oppblomstring av klager. Årsaken viser seg å være en ikke-autorisert endring i et dokument som fastsetter retningslinjer for tjenesten der man plutselig opplever så mange klager. Files 10g brukes til å spore opp dokumentet, korrigere feilen, fastslå hvem som urettmessig endret retningslinjen, og frata vedkommende retten til å redigere dokumentet.

Innholdsforvalteren er en databaseapplikasjon som henter grunnleggende sikkerhet og rettighetsstyring fra en katalogtjeneste gjennom applikasjonstjeneren. Man kan bruke webtjenester for å legge den til rette for spesielle forhold i bedriften, og Oracle arbeider med partnere for forskjellige måter å utvide produktet på.

Andre komponenter i Collaboration Suite 10g tilbyr tjenester som e-post, avtalebok, lynmelding – inkludert tale – og webkonferanser, samt tilstedeværelse. Suiten ble opprinnelig lansert for to år siden, og har ifølge Oracle i underkant av 2300 kunder. Lynmelding, tale og tilstedeværelse – det at man straks ser om en kontakt er ledig, og i så fall hvordan vedkommende kan kontaktes – er nye egenskaper i 10g-utgaven som også ble lansert i går.

Blant partnerne som arbeider med utvidelser og tillegg til Files 10g, er Adobe, Network Appliance og Sun.

Til toppen