Oracle angriper ustrukturerte data

Oracle har lansert et selvstendig system for innholdsforvaltning, døpt Oracle File 10g.

At Oracle forberedte et system for innholdsforvaltning – «content management» – rettet mot bedriftsmarkedet, ble kjent gjennom en lekkasje til amerikanske IT-magasiner i slutten av november. Produktet, kjent under kodenavnet Tsunami men offisielt døpt Oracle Files 10g, ble behørig lansert i går på selskapets store kundearrangement Open World i San Francisco.

    Les også:

Files 10g er gitt en tilhørighet i den oppgraderte samarbeidspakken Oracle Collaboration Suite 10g, men skal også selges separat. I likhet med de øvrige komponentene i denne suiten, forutsetter den 10g-databasen i bunn, samt 10g-utgaven av Oracles applikasjonstjener.

Files 10g beskrives som et produkt for vanlige medarbeidere, ikke bare spesialister på bestemte typer innhold. Målet er å gi bedriften som helhet og den enkelte brukeren et redskap for å spore og søke i alt som skapes og lagres av digitalt innhold i en bedrift, ikke bare dokumenter og e-post, men også lynmeldinger i tekst og tale. For bedriften skal Files 10g være et redskap for trygg oppbevaring av alt innhold, i samsvar med gjeldende lover og regler.

Systemet skal være lagt opp med tanke på å tilby funksjonalitet tilpasset gjeldende arbeidsmåter. Det skal kunne spore ulike versjoner av samme dokument, la opphavet til et dokument definere hvilke rettigheter andre skal ha til det – lese, fordele, rette og så videre – verne mot forfalskning av opphav, og styre dokumenter gjennom hendelsesdrevne arbeidsflytprosesser.

På Open Word-arrangementet demonstreres Files 10g som en del av Oracles øvrige styringsverktøy for bedrifter. Det starter med at ledelsen slår alarm på grunn av en oppblomstring av klager. Årsaken viser seg å være en ikke-autorisert endring i et dokument som fastsetter retningslinjer for tjenesten der man plutselig opplever så mange klager. Files 10g brukes til å spore opp dokumentet, korrigere feilen, fastslå hvem som urettmessig endret retningslinjen, og frata vedkommende retten til å redigere dokumentet.

Innholdsforvalteren er en databaseapplikasjon som henter grunnleggende sikkerhet og rettighetsstyring fra en katalogtjeneste gjennom applikasjonstjeneren. Man kan bruke webtjenester for å legge den til rette for spesielle forhold i bedriften, og Oracle arbeider med partnere for forskjellige måter å utvide produktet på.

Andre komponenter i Collaboration Suite 10g tilbyr tjenester som e-post, avtalebok, lynmelding – inkludert tale – og webkonferanser, samt tilstedeværelse. Suiten ble opprinnelig lansert for to år siden, og har ifølge Oracle i underkant av 2300 kunder. Lynmelding, tale og tilstedeværelse – det at man straks ser om en kontakt er ledig, og i så fall hvordan vedkommende kan kontaktes – er nye egenskaper i 10g-utgaven som også ble lansert i går.

Blant partnerne som arbeider med utvidelser og tillegg til Files 10g, er Adobe, Network Appliance og Sun.

Til toppen