Oracle «først og størst på planeten»

Larry Ellison har presentert sin kolleksjon for nettskyen.

Oracle «først og størst på planeten»
Larry Ellison sier Oracle har brukt sju år på å utvikle og sette sammen tjenesteassortimentet de nå skal tilby gjennom nettskyen. Bilde: Tony Avelar/Bloomberg / Getty Images / All Over Press

I forrige uke varslet Larry Ellison at han var klar til å sende hele Oracle opp i skyen. Ikke utypisk, valgte han 6. juni som D-dag.

Gjennomgangen av oracles tjenestetilbud i nettskyen tar stor plass på selskapets nettsted.

For én gangs skyld slo Ellison virkelig på stortromma da han skulle presentere den omfattende satsingen på nettskyen. Det virker som han vil ha oss til å tro at alt fra utviklingen av mellomvaren Fusion til overtakelsen av Sun og Java var ledd i en stor Plan som skulle munne ut i onsdagens nettskylansering.

– Etter nesten sju år med innbitt utvikling, fornying og strategiske oppkjøp, etter en investering på mange milliarder, kunngjør vi i dag vår planets mest omfattende nettsky. De fleste nettskyleverandører kan bare tilby nisjer. De har ikke plattformer som kan utvides. Oracle er den eneste leverandøren som tilbyr en fullstendig suite av moderne og sosialt forberedte applikasjoner, som alle bygger på en standardbasert plattform, sa Ellison.

Han presenterte «Oracle Cloud Services» som et tilbud av typen «Enterprise Social Platform».

Oracles nettskytjenester fordeles på tre kategorier:

  • Plattformtjenester (for å kjøre kunders databaseapplikasjoner, Java-applikasjoner, samt utviklertjenester, dokumentdelingstjenester, analysetjenester med mer)
  • Applikasjonstjenester (for å kjøre ERP, personal – ikke bare lønn med også rekruttering og opplæring – salg, markedsføring og kundehåndtering)
  • Sosiale tjenester (samhandling, innhenting av data fra sosiale medier for bruk av andre applikasjoner, verktøy for markedsføring i sosiale medier og for analyse av informasjon formidlet i sosiale medier, såkalt «social relationship management» eller SRM)

Alle tjenestene som en kunde tar i bruk, kan knyttes opp mot hverandre. Denne integrasjonen, og det brede utvalget av tjenester, begrunner påstanden om at «Oracles nettsky er den eneste der kundene kan unngå å fragmentere data og forretningsprosesser, i motsetning til det man opplever når man tyr til et antall offentlige nettskytilbud med hver sin silo.»

Til sammen omfatter Oracles nettsky i overkant av 100 ulike tjenester, ifølge Ellison. Han venter at satsingen vil utløse en omsetning på en milliard dollar allerede i år.

Selskapets årsomsetning er 37 milliarder dollar. Verdens antatt største tilbyder av nettskytjenester, Salesforce.com, ventes å nå en årsomsetning på 3 milliarder dollar i år, på et produkt som nettopp er av den typen Ellison angriper hardest: En klart avgrenset nisje (kundehåndtering og salgsstøtte, med samhandling) med påfølgende «fragmentering av data og forretningsprosesser».

Wall Street Journal siterer tidligere uttalelser fra Oracles finansdirektør Safra Catz som sier at selskapets nettskysatsing ligger an til å bli svært lønnsom, med driftsmarginer i overkant av 50 prosent. Siden poenget med nettskyen er at også kundene skal spare penger ved å kjøpe tjenester framfor programvarelisenser og datasentraler, kan denne uttalelsen tolkes som et vitneutsagn om hvor håpløst ineffektivt de fleste organisasjoner utnytter sin private maskinpark.

Ellisons presentasjon inneholdt mange stikk mot SAP, som han påstår ikke vil få et tilsvarende skytjenesteassortiment før i 2020. Ifølge SAP er det typisk for Oracle å rette de mest usaklige angrepene mot konkurrentene de frykter mest.