Oracle har de mest fornøyde brukerne

Det viser en undersøkelse Evans Data har gjort blant 1470 utviklere og IT-ledere.

Oracle har de mest fornøyde brukerne

Det viser en undersøkelse Evans Data har gjort blant 1470 utviklere og IT-ledere.

Analyseselskapet Evans Data har publisert en undersøkelse av hva IT-ledere og utviklere i 1470 bedrifter synes om sine databaseverktøy. Respondentene er fordelt på 420 bedrifter i Nord-Amerika, 500 i Asia-Stillehavet, 400 i Europa, Midtøsten og Afrika, og 150 i Latin-Amerika.

Disse databaseverktøyene er med i undersøkelsen (alfabetisk rekkefølge):

  • Informix Dynamic Server
  • IBM DB2
  • Microsoft SQL Server
  • MySQL
  • Oracle Database 10g or later
  • PostgreSQL
  • Sybase Adaptive Server

Undersøkelsen legger særlig vekt på ytelse, sikkerhet, skalerbarhet, egenskaper knyttet til håndtering av transaksjoner (som atomisitet og konsistens), kvaliteten til verktøy for datamodellering og drift, støtte til XML, støtte til flere plattformer, og støtte for programmeringsspråk.

Respondentene beskrives som enten utviklere av databaseapplikasjoner, databaseadministratorer som også driver utvikling, eller IT-profesjonelle. De fordeles forholdsvis jevnt på tre kategorier, heter det i rapporten: arbeid for eksterne kunder, arbeid for interne kunder, og utvikling på egne vegne.

Folk har bare gitt tilbakemeldinger på verktøyene de selv er fortrolig med. Innfallsvinkelen for undersøkelsen er med andre ord ikke hva respondentene synes om ulike verktøy, men hvor tilfreds de er med egenskapene til verktøyet de bruker for å tjene sitt daglige brød.

Evans sammenfatter alle tilbakemeldingene i denne grafen:

Oracle har med andre ord en ganske solid ledelse over IBM DB2 og Microsoft SQL Server. Deretter er det forholdsvis lite som skiller MySQL, Informix og PostGreSQL, mens Sybase kan sies å henge noe etter dem igjen.

En av egenskapene som trekker SQL Server ned, er en konsekvens av Microsofts markedsstrategi: SQL Server finnes bare for Windows, ingen andre plattformer.

Det typiske med sammenliknende brukerundersøkelser, ifølge Evans Data, er at det ledende produktet skårer jevnt høyt, men har gjerne noen få egenskaper der brukerne er klart misfornøyde. Dette er ikke tilfellet i denne undersøkelsen, heter det: Oracle-brukerne er jevnt over så fornøyd med sitt verktøy at det kommer ut som nummer én i alle kategorier unntatt en der Oracle ble nummer to.

Evans konstaterer at Oracle-folk «simpelthen» elsker sin database, og oppfatter at dersom man er opptatt av sikkerhet, ytelse, skalerbarhet og helhetlig kvalitet kan man ikke trå feil med Oracle.

IBM DB2 ble nummer to eller tre i de fleste kategoriene.

Rapporten gjør detaljert rede for alle databasenes poeng i alle kategoriene. Den kan lastes ned gratis, mot registrering: Users’ Choice – Databases 2008.

Til toppen