Oracle higer etter det enkle

Selskapets strategi for applikasjoner blander nostalgi med åpne standarder.

Oracle higer etter det enkle
Bilde:

For et år siden var den åpenbare kommentaren til Oracles kjøp av Sun at programvareselskapet var på spranget til neste divisjon, og trengte maskinvare til å utfordre IBM og HP. Nå er kjøpet gjennomført, støvet har lagt seg, og digi.no henvender seg til Oracles nordiske markedssjef for applikasjoner, Carl Jacob Sommerfelt, med spørsmålet: Hvordan ser strategien ut nå?

Svaret kommer kjapt:

– Vi har ett overordnet budskap. Det består av tre ord: komplett, åpen og integrert. Det forteller om både markedet og om Oracles strategi.

«Komplett» dreier seg om å forenkle verden, forklarer Sommerfelt.

– Mange lengter tilbake til tiden da man kunne kjøpe en IBM S36, med ferdig tilpasset bransjeløsning. Å kunne tilby et bredt utvalg av bransjeløsninger er en av beveggrunnene bak våre mange oppkjøp.

«Åpen» dreier seg om åpne standarder.

– Poenget er å kunne trekke sammen egne ting, og å la kunden plukke opp tilleggsløsninger fra nisjeleverandører. Alt vi tilbyr, er bygget på åpne standarder, med verktøy som integrasjonsspråk og dokumentmaler. Våre «komplette» løsninger treffer opp til 95 prosent av behovet hos en kunde, deretter er det forskjeller fra bedrift til bedrift. Det er alltid rom for smarte løsninger med Oracle-applikasjoner.

– Med oppkjøpet av Sun kan vi tilby absolutt alt man trenger for å starte et selskap av typen Telenor, sier Carl Jacob Sommerfelt, senior salgsdirektør i Oracle Norden.
– Med oppkjøpet av Sun kan vi tilby absolutt alt man trenger for å starte et selskap av typen Telenor, sier Carl Jacob Sommerfelt, senior salgsdirektør i Oracle Norden.

«Integrert» dreier seg om programvare og maskinvare, og om forretningsprosesser på tvers av applikasjoner. Nøkkelen er Oracles langvarige mellomvareprosjekt Fusion, som skal få alle applikasjoner til å spille sammen i en tjenesteorientert arkitektur, der egenskaper som sikkerhet og autentisering kan leveres under ett til alle applikasjoner.

Et annet eksempel på integrasjon er databaseboksen Exadata, som Oracle først tilbød i samarbeid med HP men som nå leveres med maskinvare fra Sun.

– Dette er et godt eksempel på vellykket integrasjon mellom maskin- og programvare. Målt i kost/nytte gir den en kjempegevinst.

På et vis er budskapet «komplett, åpen, integrert» å betrakte som en omlegging av hele IT-bransjens forretningsmodell, som Sun-gründer Scott McNealy lenge har prøvd å latterliggjøre ved å sammenlikne med bilbransjen.

Når man kjøper en bil, tar man det som en selvfølge at alle viktige deler – motor, karosseri, innredning, instrumenter – leveres ferdig montert, akkurat som IBMs S36 med ferdig økonomisystem på 1980-tallet. McNealys poeng er at innen IT, må man ikke bare kjøpe alle komponentene for seg: Man må attpåtil betale dyre konsulenthonorarer for å få helheten til å fungere. Og garantiordningen er ikke akkurat tillitsvekkende.

Budskapet må oppfattes som et mål, ikke en beskrivelse av dagens tilstand – ennå.

– Der vi er kommet lengst, er innen telekom. Med oppkjøpet av Sun kan vi tilby absolutt alt man trenger for å starte et selskap av typen Telenor. Andre bransjer der vi er kommet langt, er bank og finans, forsikring og energi. I telekom er det mange som har gjort tunge investeringer rundt Oracle. Bank og telekom er bransjene som bruker mest penger på IT, og begge trenger teknologi som kan støtte opp om kontinuerlige endringer.

Tyngden innen bransjene Sommerfelt nevner, ble befestet gjennom mange av Oracles oppkjøp.

– Siebel hadde for eksempel 70 prosent av omsetningen sin fra telekom og bank og finans.

For mange av Oracles kunder er gamle IT-systemer en alvorlig hinder mot kjapp tilrettelegging av nye tjenester.

– Vi hører fra kunder om prosesser som tar seks til åtte måneder. Nye selskaper har kjempefordeler i form av kostnader og rask tid til marked, med nyinnkjøpte og moderne IT-systemer. Det gir en lettbenthet som de eldre og etablerte ikke har.

De etablerte kan komme et stykke på vei ved å innkapsle eldre applikasjoner for innpasning i tjenesteorientert arkitektur. Hvor lenge de kan holde på med det før de setter seg ned for å reprodusere applikasjonene med moderne metoder, vil ikke Sommerfelt gi noe generelt svar på.

For noen år siden mente Oracle at ferdige suiter av forretningsapplikasjoner var den beste måten å forenkle IT-systemer på.

– Suiten var fleksibel, men den var lukket for ytre ting, forklarer Sommerfelt. – Når de først var satt opp, forsvant en del av endringsmulighetene. I dag tilbyr vi mindre pakker. De er lettere å innstille og skreddersy uten å skrive egen kode.

Sommerfelt peker på en annen endring i tiden: Mange bedrifter har funnet det formålstjenlig å hoppe på trenden med «shared services».

– Ideen er at man finner fram til områder der man kan standardisere, og så skille ut de feltene der spesielle IT-tilpasninger kan bedre konkurranseevnen. Det er en styrke i vår Ebusiness Suite at den er som skapt for denne typen tjenestefordelingen. De gangene vi ser at bedrifter bytter økonomisystem, er det denne typen tanke som ligger bak, at man standardiserer prosesser som ikke gir den store konkurransefordelen.

Standardiserte løsninger formentlig roper på SaaS-modellen, altså «software as a service».

Ifølge Sommerfelt kommer storparten av Oracles SaaS-omsetning fra store bedrifter, og ikke fra SMB-markedet. Det skyldes nettopp fenomenet med at man standardiserer de grunnleggende tjenestene.

– Når det gjelder SaaS er vi kommet lengst innen CRM, der vi kopler sammen «on premise» og «on demand». Skillet går etter brukere. Kjernebrukerne som salg er «on premise». De andre betjenes over nettskyen gjennom en ordning som sørger for fortløpende synkronisering av alle data. Nettskydelen kan legges opp slik at brukeren får et eget driftsmiljø, atskilt fra andre av Oracles kunder, og dette miljøet kan også etableres i kundens egne lokaler.

Tankegangen med forretningsapplikasjoner levert ferdig installert i virtuelle servere er ikke en del av Oracles applikasjonsstrategi.

– Det blir for stort og tungt å lage dem ferdig. På den andre siden har vi noe vi kaller «Bank in a Box». Det er en ferdig løsning med servere og programvare, bygget vesentlig rundt iFlex.

Og hva med beslutningsstøtte, også kalt «business intelligence»?

– Det er et spennende område, med mange elementer. Vi har kombinert vår egen BI med oppkjøpet Hyperion. Dette er funksjonalitet beregnet på økonomidirektører og liknende, med blant annet finansiell planlegging og styring. Da vi kjøpte Siebel, fikk vi med en juvel, nQuire, som Siebel hadde kjøpt flere år tidligere men som var lite kjent. Det er knallgod teknologi som vi ikke er kommet så langt med å ta ut til markedet.

Beslutningsstøtte er noe Oracle ser for seg som tjenester med langt flere brukere enn i dag.

– Vi vil løfte det fra å være en teknogreie til en applikasjonsgreie, som ikke skal fordre masse konsulenttjenester for å tas i bruk. Vi tar sikte på å levere ferdigbygde datasamlinger, mekanismer for å trekke inn andre data, og så verktøy for å gjøre alt anskuelig. Vi ser på BI som et funksjonsområde i applikasjonen: Analysestjerner må bygges inn i hver applikasjon. Applikasjonen skal først gi operasjonell gevinst. Neste nivå er å få innsikt slik at man kan legge om til å arbeide bedre. Dette er nivå to, og det kommer raskere hvis man leverer BI innebygget i selve applikasjonen.

De store applikasjonene som Oracle har kjøpt – Peoplesoft, Siebel, Hyperion, J.D. Edwards – lever fortsatt som egne produkter.

– Prinsippet vårt er å fortsette å utvikle produktene til selskapene som vi kjøper. Nye egenskaper vil ofte lages med tanke på innpasning i Fusion. Nye funksjoner som legges inn i eksisterende applikasjoner, vil også kunne brukes fra Fusion.

Sommerfelt mener Sun vil bli behandlet på prinsipielt samme måte: Eksisterende produkter utvikles videre, med tanke på innpasning i et felles mål.

    Les også: