Oracle i rute med J2EE 1.3 på applikasjonstjeneren

Applikasjonstjenerne til IBM og BEA er sertifisert for J2EE 1.3. - Oracle vil ha sertifikatet i orden når 9iAS er i salg, forsikrer Harald Løvvik.

Applikasjonstjenerne til IBM og BEA er sertifisert for J2EE 1.3. - Oracle vil ha sertifikatet i orden når 9iAS er i salg, forsikrer Harald Løvvik.

Et typisk Larry Ellison-utspill i juni i fjor er utgangspunktet for et aldri så lite Oracle-harselas blant journalister og konkurrenter. På JavaOne utfordret Oracle-sjefen BEA-gründer David Coleman til kappestrid om hvem som først var i stand til å tilby Java 2 Enterprise Edition (J2EE) versjon 1.3 på sin applikasjonstjener.

Med lanseringen av WebLogic 7.0 fra BEA i forrige uke - komplett med J2EE 1.3-sertifikat - kan det se ut som om Oracle har tapt denne kappestriden. IBM har også fått sertifisert en tidlig versjon av WebSphere.

- Versjonen av Oracle 9iAS som er tilgjengelig til nedlasting og utprøving, er fullt ut kompatibel med J2EE 1.3, forsikrer markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge. - Sertifikatet vil foreligge i løpet av inneværende kvartal når vi ferdigstiller en utgave som kundene kan sette i produksjon.

Løvvik legger til at beta-produkter som sertifiseres, gjerne må sertifiseres igjen når produksjonsklare utgaver skal legges ut til salg og antyder at både IBM og BEA vil måtte fornye sine sertifikater.

En kjensgjerning synes klar: J2EE 1.3-sertifisering vil ikke bli noen differensierende faktor i konkurransen mellom applikasjonstjenerne til IBM, BEA og Oracle. J2EE 1.3 er påkrevet for å håndtere webtjenester ("web services"), og ingen seriøs leverandør vil ta sjansen på at det reises tvil ved evnen til å besørge denne sentrale trenden i moderne programvare.

Til toppen