Oracle i stampe

Flat omsetning utløste børsras.

Oracle i stampe
Det peker ikke oppover for Oracle. Toppsjef, Larry Ellison kunne onsdag presentere svake resultater. Bilde: Justin Sullivan/Getty Images/All Over Press

Oracle har levert et tredje kvartal (ut februar) med omtrent samme omsetning som samme kvartal i forrige regnskapsår: 8,96 milliarder dollar mot 9,03 for et år siden.

Omsetningen var lavere enn analytikerne hadde ventet – 9,37 milliarder dollar – og bryter med Oracles tradisjon om kontinuerlig vekst. Wall Street reagerte momentant, og sendte aksjen ned over 8 prosent, skriver Bloomberg.

Inntektsposten for «nye lisenser og abonnementer» falt med 2 prosent til 2,33 milliarder dollar. Lisensoppdateringer og programvaresupport økte med 7 prosent til 4,34 milliarder dollar. Til sammen økte Oracles omsetning knyttet til programvare med 4 prosent til 6,67 milliarder dollar. Denne delen av Oracles virksomhet står for 74 prosent av selskapets samlede omsetning.

Maskinvare fortsetter å rase, produktsalget med 23 prosent til 671 millioner dollar og support med 6 prosent til 570 millioner dollar. Til sammen faller maskinvare med 16 prosent til 1,24 milliarder dollar.

Også tjenester faller, med 8 prosent til 1,05 milliarder dollar.

Nettoresultatet er 2,50 milliarder dollar, det samme som for et år siden.

Det kan virke paradoksalt at det er Oracles grunnfjell – lisensoppdateringer og programvaresupport – som øker, mens det som betyr noe for framtidige inntekter – nye lisenser og abonnementer – faller. Det er spesielt illevarslende i en tid da selskapet markedsfører sin overgang fra lisens til abonnement med stor tyngde og prøver å få kundene over på den nye nettskymodellen.

Finansdirektør Safra Catz forklarer at noen store kontrakter som skulle vært underskrevet i februarkvartalet, ble utsatt til begynnelsen av mars. Stemmer det, kan Oracle være tilbake på skinner allerede i inneværende kvartal.

Oracle har varslet en kunngjøring førstkommende tirsdag – se «Verdens kraftigste prosessor» – om nye servere.

Lanseringen kan dreie seg om servere med den nye Sparc64 X-prosessoren, slik digi.no-artikkelen foreslår, eller om den nye Sparc T5 for det lavere og midtre segmentet. I pressemeldingen om kvartalsresultatet er det denne toppsjef Larry Ellison omtaler som «the fastest microprocessor in the world».

    Les også:

Les mer om: