Oracle iFS er Internettets eget filsystem

Oracle gir Internett et eget filsystem, der alle dokumenter kan lagres og utveksles uavhengig av opphavsapplikasjon eller operativsystem.

Oracle gir Internett et eget filsystem, der alle dokumenter kan lagres og utveksles uavhengig av opphavsapplikasjon eller operativsystem.

Fra og med 16. mai er iFS - Internet File System - integrert i Oracle 8i, nærmere bestemt versjon 8.1.6.

Lars-Roar Masdal i Oracle Norge innrømmer at det har gått uvanlig lang tid fra når iFS ble kunngjort til selve lanseringen.


- iFS ble kunngjort i 1998 som en del av Oracle 8i. Forsinkelsen skyldes en rekke faktorer. Vi ville ha produktet så godt som mulig, og vi ville ha tilslutning fra flere uavhengige leverandører.

Hovedsaken med iFS er at dokumenter ikke lagres i et filsystem tilknyttet et bestemt operativsystem, men som objekt i en database. Opplysninger om dokumentet legges som metadata i databasen.

- Filsystemer er stort sett uendret de siste tretti årene. Det gjør det svært vanskelig å håndtere dokumenter, der 98 prosent av en bedrifts samlede informasjon gjerne befinner seg. iFS gir felles tilgang til alle slags dokumenter, også elektronisk post. Det gir blant annet felles søkemuligheter, sentralisert adgangskontroll og automatisk versjonshåndtering. Alle dokumenter administreres i ett og samme system.

iFS håndterer over 150 ulike formater, som e-post, Word, Excel, PowerPoint, XML, html og så videre. Sluttbrukeren med Windows får iFS lagt opp som et eget drev - helst "O" - som behandles på vanlig måte for alle gjøremål. Egen klient trengs ikke. Hvis du ikke har applikasjonen som leser et bestemt format, får du likevel åpnet filen i et beslektet format. Konvertering foregår på rappen. Har du en ekstremt tynn klient med bare nettleser, gjøres alle dokumenter automatisk lesbare i nettleseren. I et miljø der det er mange ulike operativsystemer på klientene, fra lommemaskiner til tunge arbeidsstasjoner, gjøres alle dokumenter likt tilgjengelig for alle, bare de har tilgang til nettet.

- iFS lar deg behandle e-post på samme måte som andre dokumenter, og er tilpasset e-post-klienter som Outlook, Eudora og Netscape. Du kan raskt søke gjennom alt du har av dokumenter i fritekst, og du kan legge opp detaljerte og nyanserte kriterier.

Oracle legger vekt på at iFS bryter båndet mellom filsystem og operativsystem, og at dette åpner for at filsystemet selv kan bli en arena for fornyelse og utvikling.

- Det er derfor vi har samarbeidet med uavhengige programvarehus over hele verden. Et eksempel i Norge, er det nystartede e-vita as i Oslo, som fire tidligere ISI-ledere står bak. De arbeider med et kunnskapsforvaltningssystem bygget i sin helhet på iFS.

Oracle er også opptatt av å fortelle at iFS er det første filsystemet med innebygget støtte for XML. Ellers er det et poeng at Oracle tilbyr et åpent programmeringsgrensesnitt i Java til filsystemet. Grensesnittet gjør det mulig å tilpasse iFS ved å legge til eller endre egenskapene i systemet.

Oracle tilbyr en egen utviklerpakke for iFS, samt tjenester innen rådgivning, support og opplæring. Til sommeren vil det tilbys to ulike kurs innen iFS, rettet mot henholdsvis administrasjon og utvikling.

På Oracles nettsted, der iFS betegnes som den største programvarenyheten siden nettleseren, er det mye bakgrunnsmateriale, samt en demonstrasjon.

Til toppen