Oracle iHost realiserer drømmen til vordende ASP-ere

Et Oracle-initiativ kalt iHost vil tilby alt du trenger av tjenester og programvare for å bli en skikkelig leverandør av applkasjonstjenester eller ASP ("Application Service Provider").

Et Oracle-initiativ kalt iHost vil tilby alt du trenger av tjenester og programvare for å bli en skikkelig leverandør av applkasjonstjenester eller ASP ("Application Service Provider").

ASP er noe alle snakker om, og som noen få framsynte virkelig gjør noe med. Idéen er at komplisert programvare, for eksempel økonomi og regnskap, leveres som tjenester over Internett av en applikasjonstilbyder, i stedet for å kjøpes, installeres og driftes på egen maskinvare av egne IT-ansatte.

IDC forutser at markedet for slike tjenester vil vokse til 11 milliarder dollar verden over innen 2002. ASP genererer også et annet marked, for programvare til å levere applikasjonstjenester. IDC regner med at dette markedet vil nå to milliarder dollar innen 2003.

Oracle tror helt og fullt på disse spådommene, og søker å etablere seg i begge markedene. Amerikanerne er for lengst i gang med å leie økonomisystemet til Oracle i stedet for å kjøpe det. Som nevnt i en tidligere artikkel på digi.no (se peker til "Økonomisystemer: Bedre å leie enn å eie"), kommer denne ordningen til Europa i løpet av høsten.

Ut fra tankegangen "En ASP-er som selv kjører Oracle, vil også være tilbøyelig til å leie ut Oracle", tar Oracle sikte på å befeste en nisje i markedet for ASP-programvare. Tirsdag samlet selskapet sine programvarepartnere til en seanse i California for å presentere sitt iHost-initiativ. Hensikten var å motivere så mange av selskapets 17.000 programvarepartnere - kjent i sjargongen som ISV-ere (independent software vendor) - til å vurdere den nye forretningsmodellen der programvare ikke lenger kjøpes men leies. En annen viktig målgruppe for Oracles ASP-løsninger er Internett-tilbydere. Går det slik Oracle tror, vil Internett-tilgang etter hvert bli gratis, og det leverandørene kommer til å konkurrere på, er hvem som kan tilby de beste applikasjonstjenestene.

iHost-initiativet består i dag av tre komponenter. Den viktigste er en programvaresuite kalt Oracle Internet Platform Hosting Edition, bestående av Oracle 8i Enterprise Edition, Oracle Application Server, Oracle Internet Directory, Oracle Advanced Security og Oracle Enterprise Manager. Suiten skal være tilgjengelig innen 60 dager fra tirsdag 27. juli.

For å utfylle denne suiten, regner Oracle også med til iHost-initiativet nye tjenester innen Oracles to organiserte grenseflater mot applikasjonsutviklerne, Oracle Partner Program og Oracle Technology Network. Tjenestene skal tilby veiledning og støtte, blant annet for å hjelpe utviklerne til å finne fram til de partnerne de måtte trenge for å prøve seg som applikasjonsutleiere.

Til toppen