Oracle introduserer «Ann Droid»

Sammenligner Google med en Harry Potter-plagiator i nytt rettsdokument.

Oracle introduserer «Ann Droid»
Det nærmer seg en ny runde i domstolene i Java-saken mellom Oracle og Google. Selv om Google ikke ble frikjent på alle punkter i forrige runde, slapp selskapet å betale erstatning til Oracle fordi krenkelsene ble ansett som ubetydelige. Bilde:

Oracle fikk svært lite igjen etter selskapets søksmål mot Google om bruken av Java-patenter, -struktur og -kildekode i Android. I fjor høst ble det klart at både Oracle og Google vil anke dommen.

I går leverte Oracle et et innledende sammendrag til United States Court of Appeals for the Federal Circuit, hvor selskapet tidlig i dokumentet kommer med en tenkt analogi til det Oracle mener at Google har gjort:

Ann Droid ønsker å utgi en bestselger. Så hun setter seg ned med et anmeldereksemplar av «Harry Potter and the Order of the Phoenix» – den femte boken – og går i gang med å skrive den av. Hun kopierer ordrett alle kapitteltitlene – fra kapittel 1 («Dudley Demented») til kapitel 38 («The Second War Begins»). Hun kopierer ordrett overskriftene til hvert avsnitt, fra den første, og fortsetter, i riktig rekkefølge, til den siste («Harry nodded»). Deretter omskriver hun resten av hvert avsnitt. Hun forter seg med å få trykket den konkurrerende versjonen før den originale utgis. Tittelen på boken er: «Ann Droid’s Harry Potter 5.0. The knockoff flies off the shelves».

J.K. Rowling saksøker på grunn av opphavsrettskrenkelse. Anns forsvar: «Men jeg skrev de fleste av ordene fra bunnen av. Dessuten, det var rimelig bruk, fordi jeg kopierte bare de delene som var nødvendige for avlede Harry Potter-fansene.»

Selvsagt feilet dette forsvaret.

Oracle mener at Google har opptrådt som Ann Droid i historien og på samme måte kopiert en bestselger, altså Java Runtime Environment, samt forsvart seg like svakt. Selskapet hevder deretter at opphavsretten for programvare er identisk med opphavsretten for romaner.

Juryen i fjorårets rettssak mente at Google hadde krenket den overordnede strukturen, rekkefølgen og organisasjonen i 37 Java-API-pakker (programmeringsgrensesnitt), men den kom ikke fram til noen enstemmig avgjørelse om dette var rimelig bruk. Noe senere avgjorde dommeren i saken, William Alsup, at API-ene ikke er opphavsrettsbeskyttet.

Det er i hovedsak Alsups beslutning som er grunnlaget for Oracles anke. Google ønsker på sin side å få en jurykjennelse i spørsmålet om rimelig bruk. Det er ifølge Reuters ventet at Google vil komme med et tilsvar i mai.

Bloggene FOSS Patents og Groklaw, skrevet av henholdsvis Florian Mueller og Pamela Jones, fulgte den opprinnelige rettssaken svært tett, men hadde ofte svært ulike tolkninger av det som foregikk. Begge vil rapportere fra ankesaken og har kommet med kommentarer til Oracles nye notat.

Mueller innleder med å skrive om hva som vil skje videre, avhengig av hvilke beslutninger ankedomstolen kommer fram til. Deretter trekker han fram henvisninger i Oracles notat hvor ankedomstolen og høyesterett har påpekt at den samme opphavsretten gjelder for programvare og ethvert annet litterært verk.

Jones mener på sin side at Ann Droid-analogien er en upresis og urettferdig beskrivelse av det Google gjorde, og at opphavsretten ikke er den samme for programvare som for romaner.

    Les også:

Les mer om: