Oracle: IT-markedet tilbake til normalen i 2002

Verdens nest største programvareselskap, Oracle, venter at det tøffe markedet vil snu til neste år, og at 2002 blir et tilnærmet 'normal-år', sier selskapets finansdirektør.

Verdens nest største programvareselskap, Oracle, venter at det tøffe markedet vil snu til neste år, og at 2002 blir et tilnærmet 'normal-år', sier selskapets finansdirektør.

Oracle Corps finansdirektør Jeff Henley håper på at den amerikanske økonomien ikke gjør mageplask og dermed drar med seg resten av verden. Henley tror faktisk at 2002 blir et godt år.

Henley sier til Financial Times at de asiatiske markedene for alvor "er i siget", mens "folk er mer optimistisk i Europa nå enn de er i USA for tiden."

I USA har større IT-prosjekter blitt utsatt eller kraftig redusert blant selskapene, siden de har fått merke de harde økonomiske realiteter. Dette har rammet selskap som Oracle hardt.

- Det er ingen ting i dag som tilsier at ting blir bedre, men så tror vi heller ikke at de blir det på en liten stund, sier Henley. Men han legger til at nedgangen i den amerikanske økonomien nå har vart i mellom ni og 12 måneder.

- Så kanskje mellom høsten og ved årets slutt kan vi se den amerikanske økonomien ta igjen det tapte, sier han.Financial Times bemerker at halvparten av Oracles inntekter kommer fra USA, mens en tredjedel kommer fra Europa.

Det er også i markedene utenfor USA man har opplevd det beste økonomiske klimaet. Blir dette forverret vil Oracle få en hard tid fremover, men dette mener Henley ikke kommer til å skje.

- Vi tror neste år (2002) blir et normalår, sier han til den britiske avisen.

Til toppen