Oracle-jern mot Windows NT

- Oracles "Raw Iron" varsler en ny trend. Funksjonsspesifikke tjenere gjør det unødvendig å forholde seg til generelle operativsystemer overalt i nettet, sier Harald Løvvik i Oracle Norge.

- Oracles "Raw Iron" varsler en ny trend. Funksjonsspesifikke tjenere gjør det unødvendig å forholde seg til generelle operativsystemer overalt i nettet, sier Harald Løvvik i Oracle Norge.

Foranledningen for kommentaren er Oracles kunngjøring - ikke en lansering, presiserer Løvvik - på Comdex om prosjektet "Raw Iron", der du kjøper Oracle ferdig installert på en operativsystemfri tjener.

- Databasen er en plattform i seg sjøl, og den har alle funksjonene du trenger for å drive den, sier Løvvik. - Den lagrer SQL, Java, filer, multimedia, den har rutiner for nettverk, sikkerhet og backup. De fleste bruker disse rutinene fordi de er mer avanserte enn dem operativsystemet tilbyr. Derfor er et fullverdig generelt operativsystem smør på flesk. Det er dyrt i innkjøp, og det øker driftskostnadene.

Opplegget for Oracle-jernet er at du kopler det til strøm- og datanett, og tilordner noen IP-adresser. Da har du en fiksferdig databaseløsning til å fronte både interne behov og Internett med. Løvvik trekker parallellen til den andre store kategorien spesialisert datajern.

Men operativsystem er det jo, i form av en mikrokjerne. Hvor stor denne kjernen er og hvor den kommer fra, vil ikke Løvvik ut med, like lite som Oracle-sjef Larry Ellison da han orienterte pressen på Comdex i går. Men den er betydelig redusert i forhold til for eksempel de 35 millioner linjene i den fullverdige utgaven av Windows NT.

- Hvem spør etter mikrokjerne i en Cisco-ruter? Det er ikke interessant. "Raw Iron" blir helt dedikert på tilsvarende måte. GartnerGroup og andre har spådd at NT blir det siste generelle operativsystemet i en tid da funksjonsspesifikke tjenere vil ta over stadig flere gjøremål i nettverket. Ikke sånn å forstå at NT vil forsvinne fort. Men i mange tilfeller vil funksjonsspesifikke tjenere bidra til enklere bruk og lavere kostnader.

Cisco og andre tilbyr også brannmurbokser. Det amerikanske selskapet Whistle Communications leverer en boks kalt InterJet med integrert IP-ruter, webtjener, e-post-tjener og web-publiserer, dimensjonert for opptil 100 brukere. I markedsføringen for InterJet heter det at alle får Internett-tilgang bare du kopler en InterJet til lokalnettet på den ene siden, og et modem eller en ISDN-linje på den andre. Operativsystemet til InterJet er det proprietære WhistleWare over en kjerne av Free BSD, antakelig noe i likhet med den modellen Oracle tenker seg. Maskinvaren beskrives som "x86" med opptil 16 MB minne og 2,0 GB disk, og det advares mot å gjøre endringer i det som leveres fra fabrikk.

Hva slags "jern" Oracle-tjeneren skal huses i, er ennå ikke klart, men man har nok noe langt kraftigere enn InterJet i tankene. Diskusjoner pågår med leverandører som Compaq, Dell, Hewlett-Packard og Sun. Ellison antydet en pakkeløsning på fra 10.000 dollar og oppover. Løvvik forteller at i Norge koster en fembrukerlisens på Oracle8i rundt 11.000 kroner.

Noe av poenget med Oracle-tjeneren er å tilby et alternativ til Microsofts SQL Server versjon 7 som får mye publisitet i forbindelse med Comdex.

- Vi tar Microsoft alvorlig, men det er ingen panikk, understreker Løvvik. - Microsoft har et poeng i at de er billigst nå. På den andre siden anslår GartnerGroup at endrede lisensbetingelser kan bety 50 prosent større utgifter. NT vokser seg til ikke bare å være stort og komplekst, på høyde med Unix, men også kostbart. Da er den funksjonsspesifikke tjeneren et konkurransedyktig alternativ.

Leveranser av Oracle-jernet kan komme i gang innen utgangen av første kvartal neste år ifølge Ellison, mens Løvvik noe mer forsiktig foretrekker å si i løpet av første halvår.

Til toppen