Oracle kan trekket budet på PeopleSoft

Oracle advarer at PeopleSofts nye kundegarantier kan tvinge dem til å trekke budet.

Oracle advarer at PeopleSofts nye kundegarantier kan tvinge dem til å trekke budet.

I forrige uke ble det kjent at PeopleSoft har utvidet sine kundegarantier slik at selskapet ligger an til å måtte tilbakebetale 800 millioner dollar til sine kunder dersom Oracles bud på 7,3 milliarder dollar skulle gå gjennom.

    Les også:

De nye betingelsene innebærer at kundene refunderes to til fem ganger lisensen dersom PeopleSoft blir kjøpt innen to år, og dersom kjøperen reduserer produktstøtten innen fire år.

Oracle har allerede saksøkt PeopleSoft for å få gjort om på denne typen kundegarantier. I går ble søksmålet utvidet med et angrep mot en passus i kundegarantien der det slås fast at garantien utløses av enhver endring av flertallet i PeopleSofts styre, uavhengig av om endringen skyldes et oppkjøp eller en avstemming blant aksjonærene.

I Oracles angrep mot denne passusen heter det blant annet: "Dersom PeopleSoft-styret tillates å fortsette å utdele egennyttige avtaler under den reviderte kundegarantiordningen, motivert av ønsket om å befeste sin stilling, kan Oracle tvinges til å trekke sitt bud, siden det ikke lenger vil være økonomisk forsvarlig."

Til toppen