Oracle-kjøp i indisk bankvare

Oracle kjøper en stor andel av indiske i-flex, en spesialist på bankapplikasjoner.

Oracle kjøper en stor andel av indiske i-flex, en spesialist på bankapplikasjoner.

Oracle skal betale Citigroup Venture Capital International 593 millioner dollar for en andel på 41 prosent av aksjene i i-flex. Etter indisk lov, forplikter det Oracle til å utstede et åpent tilbud for ytterligere 20 prosent av i-flex. Oracle tilbyr rundt 20 dollar per aksje for denne andelen, og står følgelig klar til å betale 316 millioner dollar.

Det innebærer at Oracle til slutt får 61 prosent av i-flex for i overkant av 900 millioner dollar.

Oracle fullførte oppkjøpet av PeopleSoft i desember i fjor, for 10,3 milliarder dollar. I april snappet de opp Retek for 700 millioner dollar. Retek lager systemer for detaljhandelen, og Oracle havnet i en budkrig med SAP. I juni kjøpte Oracle enda en aktør innen detaljistsystemer, ProfitLogic. Kjøpesummen her er ikke kjent.

Kjøpet av flertallsposten i i-flex innebærer at Oracle bygger ut sitt programvareimperium i enda en ny retning.

Historien til i-flex starter på 1980-tallet som en utvikler av intern programvare for Citigroup. Systemene ble brukt til å styre transaksjoner og til å analysere kunder. Tidlig på 1990-tallet ble utviklerne tildelt et eget selskap, der Citigroup beholdt en andel på 49,5 prosent. I-flex ble notert på Mumbai-børsen i 2002. Programvaren Flexcube brukes også av blant andre UBS og Deutsche Bank.

28. juni i år inngikk i-flex et partnerskap med EDB for å samarbeide om å selge og utvikle banksystemer for det nordiske markedet. Her skal Flexcube kombineres med EDBs egne systemer. En felles pakke skal være markedsklar i løpet av 2006 eller 2007, heter det i meldingen om partnerskapet. EDB skal også vurdere å bruke i-flex til tjenesteutsetting.

i-flex sier de ikke venter endringer i stab eller ledelse når Oracle tar over styringen. De venter at Oracles engasjement vil føre til økt vekst.

Siste årsregnskap for i-flex – for året fram til 31. mars – viser at omsetningen økte med 44 prosent til 262 millioner dollar, og overskuddet med 30 prosent til 53,5 millioner dollar.

Til toppen