Oracle kjøper ekspert på virtuelle nettverk

Corente lar globale bedrifter samle alle lokale nett uavhengig av fysisk forbindelse.

Oracle kjøper ekspert på virtuelle nettverk
Slik skal Corente integreres i Oracles øvrige teknologi. Bilde: Oracle

Oracle kunngjorde i går at de har kjøpt nok et skyselskap, Corente, en leverandør av løsninger og tjenester innen programvaredefinerte nettverk (SDN for «software defined networks»). Pris er ikke oppgitt. Transaksjonen antas fullført «tidlig i 2014». Oracle tar sikte på å integrere Corentes teknologi i sin egen, og håper å beholde selskapets samlede ekspertise.

Corente ble etablert i 2007, og har hovedkvarter i delstaten New Jersey. Selskapet har utviklet en «programvaredefinert WAN-virtualiseringsplattform». Plattformen tilbyr verktøy for å samle ulike lokalnett i ett stort nettverk (WAN, «wide area network»), slik at alle ressurser kan forvaltes under ett. Det skjer uavhengig av hva slags fysiske forbindelser det er mellom lokalnettene.

Poenget med dette er at man løser problemer rundt hybride nett. Tjenester kan leveres i alle bedriftens avdelinger, uansett om de kjøres lokalt, i en privat nettsky eller stammer fra en ekstern leverandør. Corentes teknologi skal sørge for at dette skjer sømløst og sikkert, og at nye tjenester kan legges ut raskt.

Corente lar bedrifter samle alle lokalnett og skyressurser i ett stornett.
Corente lar bedrifter samle alle lokalnett og skyressurser i ett stornett. Bilde: Oracle

Denne teknologien supplerer Oracles teknologi for programvaredefinerte nettverk, «Virtual Networking», som er innrettet mot lokalnett og datasentraler.

Corente tilbyr tre nøkkelprodukter:

  • Cloud Services Exchange etablerer selve det programvaredefinerte nettverket
  • Services Gateway er en dedikert virtuelle server som sørger for koplingen mellom lokalnettet og stornettet.
  • Services Portal tilbyr drifts- og forvaltningsverktøy for operatører og brukere

Plansjen gjengitt øverst i denne artikkelen viser hvordan Services Portal plasseres over Oracle Enterprise Manager, og hvordan Corentes stornettvirtualisering tenkes integrert med Oracles lokalnett- og I/O-virtualisering.

I presentasjonen som er lagt ut på Oracles oppkjøpsside vises det til tre referansekunder for Corente: Illinois Tool Works (ITW), tradisjonsrik leverandør av industriutstyr med virksomhet i 60 land; British Telecom; og Marco Polo New World, leverandør av en plattform for verdipapirhandel til over 100 børser fordelt på 70 land.