Oracle-Larry kan bli rikere enn Microsoft-Bill

Microsofts kursnedgang de siste ukene gjør at Bill Gates kan bli vippet av tronen som verdens rikeste mann. Han pustes nå i nakken av Oracles toppsjef, Larry Ellison, som bare mangler drøye 60 milliarder kroner i børsverdi for å bli aller rikest.

Microsofts kursnedgang de siste ukene gjør at Bill Gates kan bli vippet av tronen som verdens rikeste mann. Han pustes nå i nakken av Oracles toppsjef, Larry Ellison, som bare mangler drøye 60 milliarder kroner i børsverdi for å bli aller rikest.

Forfatteren av boken "The Difference Between God and Larry Ellison: God Doesn't Think He's Larry Ellison", Mike Wilson sier til News.com at Larry ville særdeles fornøyd om han passerte Bill i aksjeverdi.

Larry Ellison (55) har aldri lagt skjul på at han ikke synes noe særlig om Bill Gates (44) og det har aldri vært lagt spesielt skjul på den uoffisielle duellen mellom de to. Derfor vil et rollebytte mellom de to bli godt lagt merke til.

Wilson sier at Larry alltid har sett på seg selv som Bills rival.

Det som gjør at de to herrene kan bytte posisjoner har med børsverdi å gjøre. For mens Microsofts børsverdi slås blå og rød i aksjemarkedet med en nedgang det siste året på 7 prosent, opplever Oracles aksjeeiere gyldne tider med en verdivekst på 540 prosent det siste året, skriver News.com.

Oracles toppsjef, Larry Ellison, sin aksjeformue ligger nå bare ligger 8 milliarder dollar - eller 64 milliarder kroner - etter Bill Gates. Om denne trenden fortsetter kan Ellison bli rikere enn Gates i løpet av få uker. Og det tror News.com vil skje.

Så sent som i oktober i fjor skrev pengebladet Forbes at Bill Gates var verdens rikeste mann med en dollarverdi på 85 milliarder, mens tilsvarende for Larry Ellison var 13 milliarder.

Med med utgangspunkt i de sist tilgjengelige tallene knyttet til børsverdi på de to selskapene ender Gates med en papirformue på 60 milliarder dollar, mens tilsvarende for Ellison er 52 milliarder dollar.

I tillegg til aksjeformuene i sine to respektive selskap, sitter de to konsernsjefene på andre aksjer og verdipapirer som ikke er tatt med i dette regnestykket.

Til toppen