Oracle og Microsoft blir uventet venner

De to erkekonkurrentene Microsoft og Oracle har blitt venner - i hvert fall når det gjelder utviklingsverktøy.

De to erkekonkurrentene Microsoft og Oracle har blitt venner - i hvert fall når det gjelder utviklingsverktøy.

I går kunngjorde Microsoft og Oracle en samarbeidsavtale innen utviklingsverktøy. Oracle er blitt medlem i Microsofts partnerprogram for utviklerpakken Visual Studio, og tar sikte på å lage en gratis plug-in til Visual Studio .Net 2003 som kan brukes til å utvikle Oracle-applikasjoner med Microsofts integrerte utviklerpakke. Komponenten gir utviklerne direkte tilgang til Oracle-databaser. Det innebærer at .Net-applikasjoner vil kunne utvikles like enkelt mot Oracle-databaser som mot Microsofts egen database SQL Server.

Avtalen er symptomatisk for en pågående tendens der ledende aktører gir etter for press fra kundene som krever bedre muligheter for å kombinere programvare fra forskjellige leverandører. Nylig har også SAP og Sun undertegnet tilsvarende samarbeidsavtaler med Microsoft.

    Les også:

Oracle-sjef Larry Ellison sier til Wall Street Journal at samarbeidet med Microsoft kan utvides til å omfatte en annonsekampanje. Kampanjen skal i så fall forklare fordelene ved å kjøre Oracle på store klynger av Windows-drevne servere. Oracle har utviklet såkalte «grid»-løsninger for å kjøre sin database på store klynger av servere, også under Windows. Oracle-drevne Windows-klynger kan i dag omfatte langt flere servere enn klynger som bare kjøres med Microsofts egen teknologi.

Ifølge Ellison var det Microsoft som foreslo en slik markedskampanje. Det er hans nestkommanderende Chuck Phillips som håndterer de videre samtalene med Microsoft om kampanjen.

Oracles teknologisjef Prem Kumar sier til ZDNet at verktøyavtalen med Microsoft ikke vil gå på bekostning av Oracles egne utviklingsverktøy, siden disse er myntet på Java-applikasjoner, og fordi «kundene allerede har bestemt seg for om de skal satse på .Net eller Java.»

Til toppen