Oracle øker PeopleSoft-budet til 9,4 milliarder dollar

Det nye budet fra Larry Ellison ligger vesentlig over PeopleSofts markedsverdi de siste månedene.

Det nye budet fra Larry Ellison ligger vesentlig over PeopleSofts markedsverdi de siste månedene.

Oracle kunngjør gjennom en pressemelding at de høyner budet på PeopleSoft fra 19,50 dollar til 26 dollar. Det nye budet er 18,8 prosent høyere enn PeopleSofts sluttnotering i går på 21,89 dollar. PeopleSoft-aksjen nådde 24,04 dollar 7. januar – den beste noteringen de siste 52 ukene – men har falt siden. Ikke siden tidlig i oktober i fjor har kursen vært nede i 19,50 dollar.

Oracles opprinnelige bud da oppkjøpet ble kunngjort 2. juni i fjor, var 16 dollar per aksje, tilsvarende 5,1 milliarder dollar. To uker seinere hadde PeopleSofts aksje steget til nærmere 18 dollar, og Oracle høynet budet til 19,50 dollar per aksje. Da svarte budet til 6,3 milliarder dollar. PeopleSofts oppkjøp av J.D. Edwards førte til at aksjemengden økte, slik at budets verdi klatret til 7,3 milliarder dollar.

Den siste økningen til 26 dollar per aksje innebærer at Larry Ellison er villig til å betale 9,4 milliarder dollar (over 65 milliarder kroner) – 4,3 milliarder dollar mer enn for åtte måneder siden – for et selskap som i 2003 noterte et driftsresultat på 117 millioner dollar av en omsetning på 2,15 milliarder dollar.

Oracle gjør budet gjeldende til midnatt New York-tid fredag 12. mars, den dagen selskapet venter at USAs justisdepartement skal kunngjøre sin avgjørelse om hvorvidt oppkjøpet strider mot antitrustlovene eller ikke.

Oracle advarer at denne prisen er endelig, og henstiller til PeopleSofts styre å ta det alvorlig. PeopleSoft-aksjonærene oppfordres å gi tilkjenne at de godtar tilbudet, støtte Oracles krav om at styret må utvides fra åtte til ni medlemmer, og stemme for Oracles fem styrekandidater på aksjonærmøtet 25. mars.

Til toppen