Oracle omdefinerer begrepet «prosessor»

Oracle har funnet en ny løsning for å lisensiere programvare til prosessorer med flere kjerner.

Oracle har funnet en ny løsning for å lisensiere programvare til prosessorer med flere kjerner.

Blant de lisensmodellene Oracle tilbyr sine kunder, er en basert på tallet på prosessorer i maskinen som programvaren kjører på.

Da det dukket opp prosessorer med flere kjerner, løste Oracle utfordringen ved å definere hver kjerne som en egen prosessor.

Ifølge denne definisjonen skulle den nye Sun Ultrasparc T1 med åtte kjerner, telle som åtte prosessorer.

I en pressemelding som Oracle sendte ut i går, gjøres det rede for en endring i den prosessorbaserte lisensmodellen.

– Oracle vil fortsette å se på hver kjerne som en atskilt prosessor, men endrer definisjonen av prosessor, heter det i meldingen. – Tallet på [tellende] prosessorer vil avhenge av hvilken flerkjernede brikke som kjører programvaren.

Nærmere bestemt innfører Oracle et system der hver prosessor får en multiplikator som tallet på kjerner skal multipliseres med for å få tallet på tellende prosessorer.

Sun Ultrasparc T1 for den laveste multiplikatoren, 0,25. Kjører du Oracle på denne prosessoren, og velger å betale lisens per prosessor, betaler du for 0,25 x 8 = 2 prosessorer.

AMD og Intel får multiplikatoren 0,5. Du betaler altså det samme for lisensen uansett om du kjører Oracle på en tokjernet eller en enkjernet brikke.

Alle andre flerkjernede prosessorer får multiplikator 0,75. En IBM-server med fire tokjernede Power-prosessorer får derfor 0,75 x 8 = 6 tellende prosessorer.

– Dette gir oss klare og godt tilpassede regler for å beregne lisensavgift for kunder som velger den prosessorbaserte lisensmodellen, sier markedsdirektør Harald Løvvik i Oracle Norge til digi.no.

Løvvik peker på at kundene også kan velge andre lisensmodeller, for eksempel per navngitt bruker, eller per antall ansatte.

– For store kunder har vi en tredje modell, der lisensavgiften kan knyttes opp mot verdiskapningen hos kunden.

Løvvik vil ikke si hvordan de tre typer lisensmodellene fordeler seg på kundemassen eller i forhold til omsetningen.

– Noe av poenget med de nye reglene, er å utlikne den fordelen Microsoft har hatt hittil på AMD og Intels tokjernede prosessorer, understreker Løvvik til slutt. – Med den nye ordningen teller også vi i praksis bare fysiske prosessorer når programvaren skal kjøres på AMD eller Intel.

At Sun Ultrasparc T1 ville få spesielle lisensbetingelser, ble kjent for to uker siden. Nå er det altså klart at disse betingelsene er ledd i Oracles nye lisensmodell.

    Les også:

Til toppen