Oracle oppgraderte alt i én jafs

Oracle har oppgradert alle sine fem store ERP-og CRM-produkter, også PeopleSoft og Siebel.

Oracle oppgraderte alt i én jafs

Oracle har oppgradert alle sine fem store ERP-og CRM-produkter, også PeopleSoft og Siebel.

I dag er dagen for Oracles globale arrangement «Applications Unlimited», der seks arrangementer i seks verdensdeler avholdes i løpet av ett døgn.

Selskapet slo til med å kunngjøre nye versjoner av alle sine fem bedriftsapplikasjonspakker:

  • Oracle E-Business Suite Release 12
  • PeopleSoft Enterprise Release 9.0
  • Siebel CRM 8.0
  • JD Edwards EnterpriseOne 8.12
  • JD Edwards World A9.1

Oracle lovte ved overtakelsene av PeopleSoft – som på et tidspunktet hadde kjøpt JD Edwards – og Siebel at de ville holde alle produktene levende samtidig som de la et grunnlag for felles infrastruktur og så felles plattform gjennom integrasjonsstrategien kjent som «Fusion».

Oppgraderingen av E-Business Suite til versjon 12 omfatter 18 nye produkter og 2443 forbedringer. Målet med forbedringene har vært å gi et bedre grunnlag for beslutningsstøtte, lavere kostnader og høyere ytelse. Versjon 12 ble presentert i fjor høst, på Oracle OpenWorld. En viktig nyhet for internasjonale bedrifter er sentralisert oppsett av tilpasninger til de enkelte lands regler for bokføring, skatt og finans. En ny modul, «Profitability Manager», skal gi adgang til lønnsomhetsanalyse i global virksomhet, på tvers av produkter, kanaler og segmenter. En modul døpt «Project Portfolio Analysis» skal forenkle arbeidet med å bringe spredte prosjekter i samsvar med globale virksomhetsmål.

Versjon 9.0 av PeopleSoft Enterprise omfatter to nye produkter og 1478 forbedringer. Hovednyheten er «Human Capital Management» som skal gi bedre utnyttelse av kompetansen til alle ansatte.

Temaet for oppgraderingen av Siebel CRM til versjon 8 er «kundedrevet virksomhetsutvikling», med blant annet oppgavebasert brukergrensesnitt, omfattende muligheter for søk i bedriftens informasjonslagre, SOA-forberedt ramme for kundehåndtering og integrert beslutningsstøtte.

Ifølge Oracle er JD Edwards World A9.1 den første store oppgraderingen av dette produktet på ti år, med fire nye funksjonsområder og 1297 forbedringer. Nyheten JD Edwards EnterpriseOne 8.12 omfatter fem nye produkter, tre nye moduler for næringsmiddelindustrien, og 291 forbedringer.

Til toppen