Oracle-PeopleSoft trekker i langdrag

Oracle forlenger fristen for sitt bud på PeopleSoft, men støtten fra aksjonærene er i ferd med å avta.

Oracle forlenger fristen for sitt bud på PeopleSoft, men støtten fra aksjonærene er i ferd med å avta.

Fredag kveld kunngjorde Oracle at de hadde støtte for sitt overtakelsesbud fra 37,7 millioner PeopleSoft-aksjer. Ifølge CBR Online var tallet 11. juli 43,8 millioner aksjer. Nedgangen på over 6 millioner tyder på at flere må ha gitt sin støtte betinget av forholdet til J.D. Edwards, og må ha trukket seg de siste ukene da det er blitt klart at PeopleSoft vil overta J.D. Edwards, og at Oracle-budet gjelder kombinasjonen PeopleSoft-J.D. Edwards. 37,7 millioner svarer til under 12 prosent av mengden utestående aksjer.

    Les også:

Den relative nedgangen i aksjonæraksept for Oracle-budet er enda større, siden overtakelsen av J.D. Edwards vil øke antall PeopleSoft-aksjer på markedet. News.com melder at budet på PeopleSoft nå verdsettes til 7,3 milliarder dollar, fra 6,3 milliarder før overtakelsen av J.D. Edwards. Det svarer fortsatt til 19,50 dollar per aksje. PeopleSoft regner med å fullføre overtakelsen av J.D. Edwards i løpet av august.

Denne utviklingen er sannsynligvis en viktig grunn til at Oracle samtidig forlenget budfristen fra 15. august til 19. september. Ett av flere vilkår for at overtakelsen skal lykkes, er støtte fra 50 prosent av de uavhengige aksjonærene.

En talsperson for PeopleSoft mener utviklingen tyder på at aksjonærene har mer tillit til PeopleSoft-ledelsens visjoner enn til Oracles plan for selskapet. PeopleSoft-ledelsen har gjentatte ganger blitt kritisert av Oracle for ikke å slippe aksjonærene til i avgjørelsesprosessen om budet.

Det er ellers mange juridiske utfordringer i saken. PeopleSoft-ledelsen har tatt tiltak for å gjøre en eventuell overtakelse så sur som mulig for Oracle, noe Oracle har besvart ved å forlange at en domstol nuller disse tiltakene. Partene er blitt enige om å informere domstolen 15. september om hvilket tidspunkt de ønsker for innledende høringer om denne delstriden. Samtidig er PeopleSofts søksmål mot Oracle for urettmessig innblanding i selskapets drift inne i bevisinnsamlingsfasen. Dette søksmålet skal behandles av en annen domstol enn den som skal avgjøre striden om PeopleSofts såkalte "giftpille".

En ny hindring er at i tillegg til USA og EU, har også konkurransemyndighetene i Canada sagt at de må se nærmere på en eventuell sammenslåing av PeopleSoft og Oracle. Canada-avdelingen av Oracle har 1000 ansatte og en årsomsetning på 226 millioner dollar. De sier de samarbeider med myndighetene og håper på en snarlig avklaring.

Til toppen