Oracle raskest på Java

Java innebygget i selve databasen gir en påtakelig ytelsesgevinst, viser tester kjørt i laboratoriene til Sun.

Java innebygget i selve databasen gir en påtakelig ytelsesgevinst, viser tester kjørt i laboratoriene til Sun.

Testingen ble utført i samarbeid mellom Oracle og Sun. Poenget var å simulere situasjoner der et stort antall samtidige brukere gjennomfører e-handelstransaksjoner og undersøke hvordan responstiden varierte med brukertallet og tjenermaskineri.

Konklusjonen var at responstiden må oppfattes som neglisjerbar fra flere hundre samtidige brukere på NT og lavende Sun-tjenere, og opptil 5000 samtidige brukere med hver sine transaksjoner på en kraftig Sun E10000. Skaleringen betegnes som lineær.

5.000 brukere kan altså samtidig bestille hver sin vare fra en e-butikk med én tjener, uten at noen av dem merker problemer med responstiden.

Oracle forklarer at denne skalerbare ytelsen viser hvor fordelaktig det er å bygge Java inn i selve databasen. Et moment er at Java-applikasjoner kan utnytte Oracles spesielle teknologi for delt minne i databasekjernen. Hver Java-bruker krever derfor langt mindre minne enn arkitekturer som kjører Java for seg. Et annet moment gjelder forholdet til prosessoren. Oracle har innebygget flerprosessering inne i sin database. Denne egenskapen gjør at også Java-applikasjoner drar nytte av kraftigere tjenerarkitekturer med symmetrisk flerprosessering.

Løsningen har en annen fordel i tillegg til ytelse: Den gjør det enklere å skrive Java-applikasjoner. Utviklere behøver ikke tilrettelegge sin javakode til å håndtere flere tråder eller mange brukere. Slike egenskaper tar Oracle seg av. For utvikleren er det tilstrekkelig å lage kode som fungerer i et énbrukermiljø.

Til toppen